Új szoláris év, Újhold és Napfogyatkozás

Két fontos asztrológiai esemény is történik ma. Az egyik az asztrológiai (vagyis szakrális) Új év kezdete, a másik egy napfogyatkozásos Újhold a Halak legutolsó fokán.

Az előbbire azért lényeges emlékezni, mert a világot irányító háttérhatalom gyakorlatilag megszüntette az összes szakrális mértékegység használatát, nehogy véletlenül közel kerülhessünk azokhoz az eszközökhöz, amelyek eget és földet összekapcsolva ritmust és értelmet adnak az életünknek. Ebbe a sorba tartozott az Újév január elsejére tétele, pedig az ősiségben vagy a tavaszi napéjegyenlőséggel, vagy a nyári napfordulóval indult az esztendő. Mindkét ünnep a fény és a sötétség harcának fontos állomása, az előbbi az egyensúlyt, az utóbbi a leghosszabb nappalt örökíti meg. Ma ráadásul Napfogyatkozásos Újhold is van, amely Magyarországon csupán részleges.

Csupán néhány óra telik el a két esemény között, mégis gyökeresen más képletet, más energetikai mintázatot kapunk. Ha szimbolikusan értelmezzük a két téridő pillanatot, az első azt mutatja meg, mit érdemes megoldanunk vagy lezárnunk, mielőtt a másodikat elindítjuk.

A napfogyatkozás Budapesten 10 óra 36 perc 8 másodperckor következik be.

Solar eclipse Mar

Az AS-en a Rák jegyében de már a 12. házban a Hygiea emelkedik, ami azt sugallja, rendbe kell raknunk az életünket, rendet kell teremtenünk az otthonunkban, a családban, az érzelmeinkben. Hygiea a szent terek, az egészséges életmód, a tisztaság és a mértékletesség aszteroidája. Négy szoros orbiszú transzcendens égitestet is találunk a Rák 7-8. fokán, amelyek tovább árnyalják a téridő pillanatot: Aurora (a hajnal fénye és ereje), Pythia (tisztánlátás), Thereus (az ösztönszint megzabolázása), és velük emelkedik Mirzam, a béta Canis Majoris, a Nagykutya konstelláció második legfényesebb csillaga, amelyet az egyiptomiak a Hírvivőnek hívtak, hiszen a Nílus áradását jelző Szírius előtt kelt föl. A transzcendentális olvasatok szerint ezen a világon határozott, bátor önérvényesítést tanul az inkarnálódó lélek.

A Hold, amely a születés ura, a X. ház végéből emelkedik a Nappal együtt a Halak legutolsó fokán, amely a Pegazus csillagkép alfa csillagának foka. A Sheat egy izgalmas világ, amely az öngyilkosok gyógyuló helye. ?Odaát? valójában csupán egyetlen igazi ?bűn? van: ha valaki tudva és akarva elpusztítja a fizikai testét. Ezek a lelkek rendszerint iszonyú állapotba kerülnek, amelyet csak nehezen lehet meggyógyítani, ma pedig mindkét fényadó éppen ezen a hosszúsági fokon egyesül. Napfogyatkozáskor az ösztön (Hold) eltakarja a tudatot (Nap), vagyis rövid időre felülkerekedhetnek a lelki-irracionális késztetések. A Sheat világa azonban a legnehezebb karmikus témák gyógyulását teszi lehetővé.

 A téridő pillanat MC-jén találjuk a Napfogyatkozást uraló Neptunuszt, a transzcendencia és tisztánlátás bolygóját, amely a 9. házban már ereszkedik, de saját jegyében a jövőt szimbolizáló legmagasabb pontot is uralja, s ezáltal nagyon erős. Az MC másik oldalán emelkedik a Halak Merkúr, ami szimbolikusan azt sugallja, értelem és intuíció egyaránt szükséges a jövő építéséhez. Velük szemben a Szűz IC-n áll a hazatérő Istennő, a Fekete Hold Lilith, aki hamarosan előlép rejtekhelyéről és megmutatja magát. Régóta folyik a Föld erőforrásainak a kizsigerelése, és az új évezredben éppen a két feminin elem, a tiszta ivóvíz és az egészséges termőföld fog felértékelődni.

A Bak deszcendensen két aszteroida (Kassandra, Aura) és egy erőteljes állócsillag (Facies) található. A DS hagyományosan a társas kapcsolatok és nyílt ellenségek pontja, mundán képletekben azt mutatja meg, hogy milyen erőkkel kell szembeszállnunk. A Bak a régi, megcsontosodott hatalom szimbóluma, a két ellentétes értelmű aszteroida (hiábavaló tisztánlátás és tiszta érzékelés) pedig előre jelzi a számunkra, hogy sokféle, egymásnak ellentmondó híreket, dezinformációt öntenek majd ránk, és nekünk kell rendet tennünk abban, hogy mit hiszünk el. A Facies nevű nebula (csillagköd) a Nyilas csillagkép szeme, a harcos tekintete, amely pontosan céloz és mindig halálos a lövése. Ez a világ a háborúban életüket vesztett, nehéz megpróbáltatásokon átesett lelkek gyógyuló helye. Az ellenség pontján azt sugallja, érdemes a régi sérelmeket elengedni, hogy helyet csinálhassunk az új energiáknak.

A téridő pillanat tengelyei Misztikus négyszöget alkotnak, ami áldást és lehetőségeket egyaránt hordoz. Ugyanakkor a március 16-án bepontosodott utolsó Uránusz-Plútó kvadrát még mindig szoros hatótávolságú, amely jelzi, hogy a világban végbemenő hatalmas, földrengésszerű változások utórezdülései nem múltak el. Plútó az ellenség házában (VII.), míg Uránusz a barátok házában (11.) áll, vagyis nagyon lényeges, hogy el tudjuk dönteni, ki a barát és ki az ellenség. Annál is inkább, mivel Mars, a háború istene saját jegyében jár, és szoros konjunkciót alkot Erissel, a viszály démonával (a mítoszokban is gyakran együtt járnak, hogy békétlenséget és háborút szítsanak). A transzcendentális olvasatokban Eris a drasztikusan megváltozó külső körülményeket jelöli, a Marssal együttállva sajnos komoly háborús fenyegetést hordoz.

Ha rápillantunk a Nap Kosba lépésének téridő pillanatára, amely Budapesten 23 óra 45 perc 8 másodperckor következik be, egy teljesen más hangsúlyú képletet kapunk (fontos érteni, hogy csupán a Hold és a tengelyek pozíciója változott, a többi állás ugyanaz maradt).

Solar year 2015

Az aszcendensen a Nyilasban a Karma Ura, a hátráló mozgású Szaturnusz emelkedik (nehézségek, feladatok, kényszerű akadályok, amelyeket nem vetíthetünk ki másokra, nekünk kell megoldani őket). Az aszcendens fokán áll a Child (gyermek) nevű aszteroida, amely azt sugallja, ez a szoláris év a gyermekek szempontjából is jelentőségteljes lesz – remélhetőleg azért, mert mi felnőttek megtanulunk felelősen dönteni a jövőjükről. Ebben a képletben a Kosba lépő Nap az IC-n áll, amely a Halakban éppen a Sheat fokára esik, vagyis a nappali fényadó illuminálja (tudatosan megvilágítja) a karmikus gyökereket, és lehetővé teszi a legnehezebb karmikus témák gyógyulását. Jupiter, a születés ura az Oroszlánban hátráló mozgású, és a 8. házban találjuk (halál, transzformáció, karmikus adósságok), ami jelzi, hogy túl kell lépnünk mindazon, ami hátráltat és akadályoz. Sokszor leírtam és elmondtam már, hogy a hiedelmekkel ellentétben nincs kötelező karma. A karma a megélt múlt tapasztalatainak összessége, amire ráépül a jelen és a jövő, ezért két lehetőségünk van, vagy megoldjuk, vagy elengedjük azokat a talányokat, amikkel ebben az inkarnációban szembesülünk, de az nem engedhetjük, hogy megfojtsanak vagy hátráltassanak.

A Hold időközben eltávolodott a Naptól és közeledik a karmikus sorstapasztalatokat szimbolizáló Leszálló holdcsomóhoz, vagyis mindkét fényadó a múltat, a megélt karmát, a kozmikus tudásuk alapjait világítja meg. Fontos, hogy ismerjük saját (egyéni, családi, karmikus) gyökereinket, hiszen csak ekkor tudunk továbblépni és a jövő felé indulni. A Hold a Psyche (lélek) nevű aszteroidán áll, amely azt hangsúlyozza, a válaszokat saját lelkedben találod meg. A Halak IC-n áll a Salacia nevű kentaur, amely a transzcendentális olvasatokban az elkötelezett kapcsolatokat szimbolizálja. A jövőt jelölő Szűz MC pedig a fizikai világ elfogadását, a földi sík korlátait és feladatait jelöli. Ura a 3. házban jelzi a számunkra, hogy a közvetlen környezet rendberakása alapvetően lényeges ahhoz, hogy a jövőnket megérjük.

Boldog új esztendőt kívánok!

Griga Zsuzsanna

Karmaasztrológus

Fotó: pinterest

Tagged under