Születési pontosítás a kronobiológiai pszichogenetika szerint

Petőfi Sándor sem születhetett két időpontban, s ha foglalkozott is ezzel valaki, megnyugtató eredményre  nem juthatott! A hivatalos adatok, a mai napig is két dátumot közölnek.

Kíséreljük ezt mi meg, a kronobiológiai pszichogenetika ismeretében!

Költőnk Kiskőrösön született, s itt el kell eresztenünk a képzeletünket, mert a Petőfi családnak, s a közelükben lévő barátoknak, rokonoknak, akik a kis Sándor születése körül forgolódtak, nem volt fontos a pontos időt följegyezni!

Nem volt fontos, hogy 1822. december 31-én, vagy 1823. január 1-én jött a napvilágra!

Magam előtt látom a feszült, izgatott arcokat, a szülő szobában és kívüle.  Ugyan kinek jut ilyenkor eszébe a pillanatot, de még a napot is megjegyezni?!

Pedig bizony nem mindegy, mert azok a pszichogenetikai dinamikák, amik a két nap között vannak, föltűnő különbségeket mutatnak!

ÍME:           PETŐFI SÁNDOR

1822. december 31. 1823. január 1.
7   45   72 117 szangvinikus 8   60   22   82 flegmatikus
4   62   77 139 szenvedélyes 5   50   59 109 empatikus
 9   29   35   64 gyakorlati logikus 10   86   35 121 produktív művészi
136 184 302 összteljesítmény 196 116 312 összteljesítmény

A két nap fizikai, érzelmi és szellemi teljesítménye, merőben eltér egymástól!

1822. december 31.

A szenvedélyes erő megemeli a fizikai szint szangvinikus (alapjában is erős, hathatós) állapotát, és szuper energikus működést hoz létre. A szellemi szint az egyik legjobb gyakorlati állapot, kiegyensúlyozott, hatékony, a jelenben él.

1823. január 1.

A flegmatikus állapot jellemzője az alacsony mozgékonyság, időhiány, élénkítésre érzékeny, és a fékezés irányába tolódik el. Az empatikus önmagát féken tartja, megelőző cselekvésű, a produktív művészi pedig a képzelő erejét tárja a világ elé…!

Sokkal szemléletesebben, föltáróbb formában lehetne még jellemezni a két nap dinamikáiból származó minőségeket, de az előbbi alapértelmezés lényege nem változna!

Természetesen van jelöltem az illető napot, az-az Petőfi Sándor születési időpontját illetően, és az, 1822. december 31.

Szívesen vitatkozom a miértjén, ami pszichológiai jellemzők, a kor viselkedési szokásai, az 1848-as forradalom és környezete, stb. állapotából adódik!

Gaál Tamás Pál

http://www.tisztaforras.com

kép: www.pixabay.com

videolink:
Tagged under