A név mágiája

Vajon honnan tudjuk, hogy a megfelelő névvel élünk-e? Lássuk, mit tud mondani a numerológia tudománya a nevek mágiájáról. Aztán számold ki saját neved!

Semmi sincs a világon, aminek nincs neve, és amit nem tudunk megnevezni. Még a semminek is van neve: semmi.  Az ember születése után először a dolgok nevét sajátítja el. Az egyik legfontosabb az életünkben a nevünk. A szüleinktől kapott névvel indulunk neki a világnak és nem is sejtjük, hogy sorsunkat milyen mértékben határozza meg szüleink névválasztása. Mindenkinek van valamilyen viszonya a saját nevéhez. Van aki szereti és büszke rá, de sokan vannak akik nem szeretik. Azt gondolom, néha más nevet szeretnénk, és észre sem vesszük, hogy milyen sokszor változik a nevünk, akár szándékunk, akaratunk ellenére is.

Vajon honnan tudjuk, hogy a megfelelő névvel élünk-e? Lássuk, mit tud mondani a numerológia tudománya a nevek mágiájáról?

A régi korok emberei tudták azt, hogy benne rejlik sorsunk a nevünkben. Az arisztokrácia tagjai mindig nagy gondossággal választottak nevet gyermekeiknek. Igyekeztek egy dicső ős, sokszor ősök nevét adományozni a gyermeküknek, bízva abban, hogy utóduk is olyan lesz, mint a nagy előd. Amikor egy királyt vagy egy pápát megkoronáztak, új nevet is kapott. Amikor az ember ?életet váltott?, nevet is váltott. Ezért van az, hogy ha valaki belépett egy szerzetes-, vagy apácarendbe, új nevet választott magának. Nem kell azonban messzi korokba visszamenni, hiszen a mai sztárok is leginkább új, ?művésznevükön? ismertek. A sikerhez vezető úton nagyon fontos egy ?jó? név.

Azokban a családokban, ahol tradíció volt, hogy az elsőszülött fiúgyermekek az apa, a lányok az anya nevét kapják ?tudatosan? a szülők sorsát szánták a gyermeknek. Nem véletlen, hogy ez a szokás elsősorban a paraszti- és iparos családokban terjedt el. Ennek a szokásnak az ?elterjesztésével? kötötték röghöz a szegényebb sorsú dolgozó rétegeket. Aki ki akart törni szülei világából, annak bizony nevet is kellett változtatnia.

Szeretem ? nemszeretem név

A gyermek elsők között tanulja meg saját nevét, és minden szülő tudja, hogy nagyon fontos ennek megtanítása. Az ébredező lélek magában már korán eldönti, hogy szereti-e a nevét. Nagyon sokszor olyan nevet adnak a szülök, ami már az óvodában problémát okoz a gyereknek. Ezek főleg a különleges, vicces vagy nehezen kimondható nevek. Vannak, akiket megerősít a nevükért vívott küzdelem, vannak akik szégyenlik és vannak, aki nevük valamilyen becézett formáját nem bírják elviselni. A legrosszabbak a kiskorban adott olyan becenevek, amik megmaradnak egész életre, pl.: öcsi, baba, akikből Öcsi bácsi és Baba néni lesz. Máskor viszont pont ezek a becenevek segítenek abban, hogy szebbé, vidámabbá tegyék az ember életét.

Akárhogy is, a nevünk az egyik legfontosabb dolog az életünkben.

Bármilyen hihetetlen is, van tudományos magyarázata annak, hogy mért szeretjük, vagy nem szeretjük a nevünket, miért tetszik valakinek a neve és miért nem. Ennek oka a nevek hangzásában, másképp fogalmazva: a nevek rezgésében és ?elősorban- a születési nap számához való viszonyában keresendő. A nevek számértékének, és a születésnap számának együttes rezgése az oka annak, hogy valakinek jól áll-e ugyanaz a név, és szereti, míg valaki más tragikusnak tartja.

Változtassunk nevet!?

A fenti jelenségnek a vizsgálata azért fontos, mert míg a születésnapunk dátumán nem tudunk változtatni, addig nevünket megváltoztathatjuk. Egy olyan eszközt kaptunk ezzel a kezünkbe, amelynek segítségével megváltoztathatjuk a sorsunkat.

Hányszor csodálkoznak azon a férfiak, hogy elvesznek egy kedves fiatal lányt és néhány év elteltével milyen nagy változáson megy keresztül. Az persze nem jut eszükbe, hogy a házasságkötéssel megváltozik a nő neve, és a rezgések változása a jellem változásával is jár.

Sokkal megfontoltabban kellene a gyermekünknek nevet választani és azt eldönteni, hogy életünk változásakor, például házasságkötésnél milyen nevet vegyünk fel.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, tisztában kell lenni azzal, hogy a nevünknek számértéke van.

Nagy tudást és hosszú gyakorlat kell ahhoz, hogy valakinek névváltoztatást javasoljon a numerológus.

A név számmisztikájának alapja, hogy a betűknek megfeleltetünk számokat. Két irányzat terjedt el.

Az un. pitagoraszi számmisztika az ABC betűinek sorrendjében felelteti meg 1-től 9-ig a számokat az alábbi módon:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A Cheiro-féle átváltás a héberek és a kaldeusok által is használt numerikus ábécé:

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
Q R L T N W
J S X
Y

Első ránézésre feltűnik az, hogy a 9-es nem szerepel a táblázatban. Ennek az a magyarázata, hogy az okkultizmus régi mesterei úgy vélték, hogy a 9-es szám a legfelső szférában található. Isten kilenc betűs nevét reprezentálja, ezért nem volt megfelelő, hozzá illő betű nevének leírására.

Bevallom, sokéves tapasztalatom alapján én a kabbalán alapuló Cheiro-módszert használom, de mindenkinek azt ajánlom, hogy számolja ki a nevét mindkét módszerrel és döntse el, melyiket tartja magára jellemzőbbnek. A számítás úgy történjen, hogy a teljes név leírása után írjuk alá a betűnek megfelelő számokat és adjuk össze. Az így kapott számot újra adjuk össze, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Az egyjegyű névszámok jelentése megegyezik a születésnap számának jelentésével.

A névszámok elemzése a numerológia legbonyolultabb feladatai közé tartozik. Nagyon sokat megtudhatunk belőle egy emberről. Ugyanolyan nagy jelentőssége van, mint a születésnapunknak. Akkor vagyunk összhangban önmagunkkal, ha a névszámunk és a születésnap számunk harmoniában van.

dr. Kézdi Andrea

Fotó: gillnisha pixabay

videolink:
Tagged under