Fiatalkorunk kódjai

Születési dátumunk összeadásával a sorsfeladatunkat ismerhetjük meg. Tovább vizsgálva a számokat azonban, még izgalmasabb dolgokat fedezhetünk fel magunkról. A születési hónapunk például ifjúsági számunkat mutatja meg.

Ez a szám sok mindent elárul az életünk korai, körülbelül 25 éves korunkig tartó szakaszáról. Az ifjúkori számunkat úgy kapjuk meg, hogy a születési hónapunk számát vesszük. Figyelem, a 10-dik hónap 1-es, a 11-dik hónap 2-es, a 12-dik hónap 3-as számot jelent, mert a számjegyek összeadásával (1+0=1; 1+1=2; 1+2=3) a számokat egyjegyűre egyszerűsítjük.

Nézzük meg, milyen számhoz milyen ifjúkor társul!

 1-es

Erős egyéniségek már ifjúkorukban is, sőt, már gyerekként is határozott elképzeléseik vannak az életről.. Meghatározó szerepet töltenek be társaik életében, sokszor ők a bandavezérek. Az apának fontos a szerepe, nagy hatása van az életükre. Sokszor szenvednek az apai tekintélytől, de néha pont attól, hogy nem tudnak megfelelni neki.

 2-es

Inkább az anya a domináns személy.  Bizonytalanság, félénkség jellemzi, de jó megérzései lehetnek. Mindig keresi a békét és szívesen tölt be közvetítői szerepet a szülei vagy a barátai között.

 3-as

Ő a tipikus szereplő, akit a szülei produkáltatnak mások előtt. Általában szeret szerepelni, kedves, beszédes, sokszor sikeres gyermek. Mindenkit elbűvöl. Amennyiben nem jól éli meg ezeket a tulajdonságokat, beszédhibás lehet.

 4-es

Az ő fiatalkoruk a legkeményebb. Az élet sokszor teszi komoly próbára őket.  Ugyanakkor megbízható, fegyelmezett gyermekek.

 5-ös

Fiatalkoruk sokszor zaklatott. Változatos ugyan, de gyermekkorban nem tesz jót a változatosság. Gyakori költözés, a stabilitás hiánya jellemzi. A gyermek sokszor hiperaktív, nehezen kezelhető.

 6-os

A szépség, harmónia, békés család jellemzője. Szép gyermekkort, anyagi biztonságot jelöl.

 7-es

Visszahúzódó, jó tanuló, megbízható gyermek. Jellemezheti mély vallásosság is, esetleg a család, a környezet vallásos.

 8-as

Már korán jelzi azt, hogy szülötte kiismeri magát a világ dolgaiban. Hatalmát elsősorban a családon belül érezteti. Igen erős egyéniség.

 9-es

Szülötte sokféle tehetséget mutathat. Mégis jellemzően belső világában él, magányosnak érzi magát akkor is, ha nagy család veszi körül.

Ifjúkori számunk jellemzői az életünk első, legmeghatározóbb időszakát mutatják. Bár a születésnap száma fog minket jellemezni és megmutatni azt, hogy milyen tulajdonságokkal felvértezve éljük az életünket, a fiatalkori szám segít abban, hogy igazán értelmezni tudjuk a felnőttkori énünket.

Egy numerológus ebből a számból tud következtetni arra, hogy a születésnap számunk által “kijelölt” úton végig tudunk-e haladni. Megmutatja, hogy az egyes számoknál a pozitív vagy negatív jelentés dominál-e.

Számos numerológiai elemzés ráébresztett arra, hogy az emberek legtöbb problémája az ifjúkorban gyökerezik. Az igazán nagy teljesítményekre képes emberek ebből a korszakukból merítenek erőt, vagy éppen fiatalkori nehézségeik miatt határozzák el, hogy “többre viszik”.

Sokszor elgondolkodom azon, hogy ha megismernék a szülők azokat a problémákat, amiket a fiatalkori számok világosan megmutatnak, és a gyermekük számának tudatában türelmesebben és tudatosabban bánnának velük, mennyivel könnyebben járhatnának az emberek a nekik kijelölt úton.

Legközelebb a születésnap számával fogunk megismerkedni, amely a felnőttkorunk száma és minden ember legjellemzőbb viselkedési mintáját adja.

dr. Kézdi Andrea

Fotó: geralt pixabay

videolink:
Tagged under