Mit üzen neked a neved?

 A nevedben rejlő kódok

Mikor megszületünk erre a világra, hozunk magunkkal olyan szellemi kódokat, melyek szimbólumokban (betűvel, számmal) jelzik azokat a tanulnivalókat és vállalt feladatokat, amikkel emberként szembe kell néznünk. Ilyen például a születési időpontunkban hordozott feladatkódunk és a nevünk is.

Aki egy kicsit is nyitott az okok keresésére és figyel, az tudja, hogy mindennek egyedi, sajátos rezgése van, ami meghatározott módon hat arra, akivel kapcsolatba kerül és a környezetére is.

Van egy régi mondás: nomen est omen, vagyis a név kötelez. Ez egy ősi bölcsességet rejt.

Az ősi tudások olyan tapasztalati megfigyelésen és szellemi kommunikáción alapulnak, melyek betekintést adhatnak e kódok megértésébe. Hívjuk hát segítségül ezt a bölcsességet és tárjuk fel a személyiségünkben rejlő újabb titkokat?

A nevünkben, ahogyan születési számunkban is üzenet rejlik.

A nevünk olyan előjel, mely hűen tükrözi a személyiségünkben rejlő lehetőségeket és gyengeségeket, valamint sorsunk útján való tanulnivalóinkat.

Sokszor, mikor szüleink nevet választanak nekünk, egy belső hang (az érkező lélek) súgja meg a születendő gyermek nevét. Még ha hosszas keresgélés és megbeszélés után születik is a névválasztás, semmi sem véletlen? nevünk rezgése minősít bennünket.

 

Most egy kis bepillantást nyerhetünk nevünk kódjaiba, jellemünk és sorsunk üzenetébe?

 

A név több részből áll:

Van családi és utónevünk, és van becenevünk.

Mindegyik üzen valamit.

A családi név azokat a lehetőségeket és kötelezettségeket tartalmazza, amit vállaltunk a családba való leszületéssel. Mindaz a tanulnivaló van belekódolva, melyet szüleink, testvéreink, azaz rokonaink által tanulhatunk. Valamint az is, amilyen részt vállaltunk a család esetleges karmikus feladataiban.

Amikor családnevünk megváltozik (pl. a feleség felveszi férje vezetéknevét), rezgésében feladataink és lehetőségeink is módosulnak.

Utónevünk egyéni lélekfeladatunk megjelenítője. Arról tanúskodik, mit vállaltunk, milyen személyiséggel élünk, milyen lehetőségeink vannak egyéni fejlődésünk kapcsán.

Becenevünk pedig azokat a vágyakat jelenítik meg, melyeket belső indíttatás kapcsán szeretnénk megélni, megtapasztalni. (ezért egy becenév sosem véletlen, amikor kapjuk, rólunk, belső kisugárzásunkról, érzéseinkről árulkodik)

A becézgetésnek azonban van egy mélyebb ősi titka is: a gyermek neve mögé biggyesztett – ka (- ke) szótag védelmi funkcióval bír.

KA-csatorna léttengelyünk, tudatunk összeköttetése és folyamatossága szellemi és testi tereink között.

Ha ez a fénycsatorna akadálytalan és tiszta, az isteni fény betölt minket. Segít és védelmez erejével.

Ezért mikor becézgették a gyermeket és kimondták a neve végén a szellemi csatorna kódját (-KA, -KE), azzal elindították az áramlást, ami védelemmel és fénnyel töltötte fel az energiaterét.

Ehhez azonban a szómágia szabályai szerint a kimondott rezgésben szeretet, és jó szándék kellene legyen. Azaz a gyermeket nem gúnyból, hanem szeretetből kell becézni. Ekkor működik ez az erő védelemként.

Amikor megnézed a neved, legtöbbször az minősít a jelenben, amit most használsz, és ahogyan használod. Ha mindig Zsuzsiként mutatkozol be a Zsuzsanna helyett (és az üzeneteket, leveleket is így írod alá), akkor erre a névre is nézz rá. Ha van külön beceneved, akkor azt is figyeld meg.

Ezt az elemzést fogd fel játékként, hiszen számtalan más dolog is befolyásolja a jellemedet és viselkedésedet. Ne vegyél semmit készpénznek, egyszerűen tölts el egy kis időt gondolatban azzal, hogy megpróbálsz a név rezgésein át ismereteket szerezni magadról és másokról?

 

 5  megjegyzés:

1. A kezdőbetűk rezgései „duplán számítanak”, vagyis erősebben nyomnak a latban, így személyiségünket is erőteljesebben befolyásolják. A vezetékneved és keresztneved kezdőbetűi ezáltal erőteljesen meghatározzák a személyiségvonásokat családi és egyéni téren is.

2. A dupla betűk is nyomatékot kapnak. Ezek a duplázások akkor is érvényesek, ha egymás mellett állnak, és akkor is ha azonos név tagban kétszer szerepelnek (Attila nevében egymás mellett két t betű van, Eszter nevében például kettő e betű van, de nem egymás mellett. Mindkettő számít.)

3. Ha hiányzik betű a névből, akkor az arra utal, hogy az a rezgés most nem a legfontosabb a személyiségünkben, de jelezhet hiányosságot azon a területen, ha erre figyelünk ,megtanulhatjuk a betűhöz tartozó készség kifejlesztését. Ha különösen sokszor találkozunk valamilyen formában a nevünkből hiányzóbetűvel (pl. okmányon, rendszámon), akkor az jelzés, hogy a hozzá tartozó jellemvonást fejlesszük ki magunkban.

4. A betűk ékezetei is erősítő hatással bírnak (saját tapasztalat, a betűszimbolikában ezzel nem foglalkoznak). Pl. az A-Á esetén az ékezettől az ?a? betű hatása erőteljesebben érvényesül.

5. A becenevet érdemes külön vizsgálni, értelmezni! Ez mutathatja meg választott énünket, vágyainkat, személyes küldetésünket.

A magyar ABC betűi (ebben a felsorolásban a nagy-, és a kisbetűk egyként számítanak):

A: A házunk védelme, a betű formája adja, hogy sátorra hasonlít legjobban. Az otthon, a család fontosságát jelzi. A védelmet, a testünket (főleg kisbetű formában) is jelképezi. Ha leírod, figyelj, hogy mindkét „lába” a földet érje, biztos védelmet adjon neked ez a ház. Ugyanakkor az ?a?, amunka betűje és én-kép betű is. Írásnál pl. a mérete és formája jelzi, miként gondolkodunk magunkról, mekkorának és milyennek látjuk magunkat és hogyan viszonyulunk a munkához. Sok ?a? betű saját szabályaihoz ragaszkodó jellemet mutathat (ez főleg belül érvényesül, még ha kifelé társasági emberként, laza személyiségként is ismerik az illetőt). Az „a” hang a szív rezgéshangja. Mikor énekeljük, szívünket nyitjuk, szívcsakránkat erősítjük. Betűkódja segít, hogy szív szinten lássuk a dolgokat, szívünkből éljünk.

B: Egyrészt a házasság betűje, a kapcsolatoké, az érzéseké, a szerelemé. Analógiát mutat a vesékkel – a grafológiában ezek megbetegedését is jelöli. A ?b? a birtoklást is jelölheti, ahogy a betű hasa öleli a világot, a tárgyakat vagy a partnert, ezért az anyagi javakhoz való viszonyulásra is utal. Sok b betű anyagias jellemet takarhat. 

C: Női jelkép, a „cica farka”, nyitottság, szeszélyesség, változékonyság, a Hold analógiája mivel egy félholdra is hasonlít. Nyitottságot mutat, nőiességet, befogadástUgyanakkor a családot is mutatja, mennyire fontos, hogy kiegészüljön a félkör körívvé?, mint ölelő kar. Utalhat sajátos humorérzékre, mint oldalra fordított nevető száj. Az ilyen ember, akinek sok ?c? betűje van, szeret nevetni.

D: A szülői házhoz, különösen az anyához, az anyai mintához való kötődést mutatja. Ugyanakkor az apa és anya, családi béke fontosságát is jelző betű. Az elrendeltség, a determináció megtestesítője is. Kezdőbetűként az is jelöli, hogy viselője sokat eltűr, jól terhelhető személy. A sok ?d? betűvel rendelkező ember szereti a szellemi kihívásokat, vállalkozó személyiség és sok feladattal érkezett.

E: A szív, a változékony érzelmek, a vonzás-taszítás, a végletek, az élet-halál, a születés előtti (méhen belüli) élmények betűje. A kicsit „elszállt” varázslatos dolgokra hajlamos, szórakozott emberek jele lehet. Az önbecsülés betűje is. Akinek túl sok van hajlamos önmaga túlértékelésére, akinek nincs, alulértékelheti önmagát. Az ?e? a szeretet-jelző betű is. Minél több ?e? betűnk van, annál jobban igényeljük a szeretet megnyilvánulásokat, akár általunk, akár nekünk. Ennek a magánhangzónak a rezgése a torokcsakra energiáit szólítja, ezzel segítő erőt ad nekünk, hogy kiálljunk önmagunkért és az igazságunkért.

F: A függőségeket mutathatja. Van benne játékosság, gyors felfogás, a transzendens és a tudatalatti közötti szabad átjárás, fiatalon bohémség, idősebb korban beérkezettség, nagyfokú rajongás. Férfias betű, érzelmi aspektussal fűszerezve. Férfiaknál a férfiassághoz (önmagukhoz) való viszonyt, nőknél a férfiakhoz való viszonyt jelöli. Sok ?f? betű a női névben, sok szerelmi kalandra utalhat. A sok ?f? betű mély érzelmek mutatója is lehet.

G: Az ösztönök betűje, az ősi természetesség, az ételek, italok, nagybetűs ÉLET kedvelése ezzel a betűvel függ össze (a G betű a Föld betűje is). Érzéki betű, a szexualitáshoz való viszonyt is jelöli. Akinek sok ?g? betűje van, nem fél kimutatni a vonzalmát, érzelmeit. A ?gy? betű pedig a párkapcsolatra utal. Az ilyen embernek fontos, hogy kapcsolatban éljen.

H: A légvétel betűje. A tüdővel is analóg lehet, arra figyelmeztet, hogy viselője mit „szív mellre”, szabadon áramolhat-e az éltető levegő az életében. Szabadságot, kitekintő hajlamot, reménykedést is jelöl. Jelöli az otthonunkhoz való viszonyunkat is. A sok ?h? betű olyan személyiséget takar, akinek fontos a nyugodt, támogató, otthonos háttér. Ez a betű a középpont megtalálására ösztönöz, viselőjét arra készteti, hogy mindig értse a dolgok közötti összefüggéseket.

I: A legteljesebb én, önértékelési betű. Erővonal, fallikus szimbólum egy kard, vagy akár lehet akadály is. A népnyelv arról, aki „kiteszi az i-re a pontot” azt tartja, hogy befejezi a dolgait, nem hagy félbe semmit, határozott személy. A sok ?i? betűvel rendelkező értékeli az életet és látja a lehetőségeket. Akinek nincs, a feladata, tanulnivalója lehet az, hogy meglássa az értéket mindenben. Hajlamot mutat az ego-s viselkedésre is, főleg ha nevünk minden első betűje így kezdődik, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozottan álljunk a dolgokhoz. Ennek a hangnak a rezgése a felső két csakra (homlok-, és koronacsakra) energiájához kapcsolódik. Segít, hogy megértsük a dolgokban rejlő magasabb összefüggéseket.

J: Az élet „jója”, minden ami az életünkben a fejlődést, a boldogságot – vagy szélsőséges esetben a hedonizmust, a túlzott életigenlést jelenti, vagy hajlamot mutathat a panaszkodásra is (főleg ha a kezdőbetűk a vezetéknév és keresztnév esetében is azonosak). Ebben az esetben a sok ?j? betű a boldogság ?csapdája? is lehet. A ?j? a megbocsátás betűje lehet, akinek több van, sokkal megértőbb és megbocsátóbb emberré válhat! Vágyaink betűje is, jelzi, hogy mennyi ösztönző erőnk van azokat megvalósítani.

K: A kitartás betűje, kardoskodó harcosság is van mögötte, új feltalálásokat mutathat, kíváncsiságot a rejtett összefüggésekre éles észjárást. Kreativitás és kivitelezés betűje. Akinek sok van nagyon kreatív személyiség, akinél hiányzik, lehet földhöz kötött gondolkodású, aki nehezen fogadja el az újat. A ?k? betű segít véghezvinni a dolgainkat.

L: Az intellektus, egyfajta szellemi kényelmesség betűje, olyasvalakit jelöl, aki a tudásával szerzi meg a javait, kényelmét. Okos, tudására támaszkodik. Az ismeretek a tudás betűje. Olyan személyiséget jelez, akinek fontos a tudás megszerzése, és törekszik is erre. Segít abban is, hogy a megszerzett tudást felhasználjuk. Utal a pénzre és az anyagi javakra. A sok ?l? betű jelezhet ebben az életben anyagi biztonságot. Az ?ly? páros betűként a szellemi harmónia jelzője. Ezzel a betűvel rendelkező személy életében a szellemi egységre törekszik.

M: Az anyaságot jelképezi, a tápláló, ősanyai kebleket szimbolizálja, tápláló, eredendő ősi energiával lát el. Mária az ősanya. Személye gyakran szélsősége megítélés alá esik, mivel az egyetemes jót szolgálja. Az m társas kapcsolatok betűje. Három szára az én-te-ő kapcsolatot szimbolizálja. Sok ?m? betűvel rendelkező ember a társaság központja, nőként jó anya válhat belőle.

N: Ugyancsak társas kapcsolati betű, de itt a kapcsolat két személy közötti. Az erők egyensúlya, a te és én egyenrangúságának kifejezője lehet, a kommunikációt, az egyenrangú párbeszédet jelképezheti. Az N ad a világnak, és mindezt könnyeden, játékosan teszi.

 O: A második én-kép betű. A kör, a teljesség, a karikagyűrű jelképe a teljes kapcsolatot szimbolizálja, de lehet a bezártságé is, a házasságba, a munkába, vagy bármilyen cselekedetbe. A mások számára érzékelhető énünket szimbolizálja. A jó közérzet betűje. A sok ?o? betűvel rendelkező szereti a vidámságot és a szórakozást. A végtelen kör, mely fogva tart, ugyanakkor lehetőségekhez juttat. Ezért a harmóniára törekvés jele is, az ilyen embernek nagyon fontos, hogy körülötte és benne is harmónia legyen. Ez a magánhangzó a hasi csakra rezgéseire kapcsolódik, éppen ezért a teremtő erő és a tiszta akarat erejét szólítja meg. Segít megvalósítanunk önmagunkat.

P: A nőies betű. Férfiaknál a nőkhöz való viszonyt, aktív szexualitást, erőteljességet, ösztönös kitartást mutat. Nőknél az önmaguk és saját nemük elfogadását és megértését jelenti. Nőiességük megélését.

Q: A ?Q? betű nagyon ritka a magyar nyelven (főleg idegenből átvett nevekben található), így éppen a váratlant, a megjósolhatatlant szimbolizálja.

R: Mutatja a művészi érzéket, a színpadi megjelenést, a kisugárzást, az ezotériával kapcsolatos képességeket, a ráérzést, a transzcendensre való fogékonyságot. A karrier, egyensúly, sikertsegítő betűje lehet, ha az ember tesz érte. Az ilyen embernek, akinek több ?r? betű szerepel a nevében fontos, hogy megmutassa magát, és megélje azt, amit elképzelt.

S: Analóg a kígyóval, bölcsességet, ősiséget, csábítást, vagy érzékiséget, egyfajta hullámzást, lüktetést mutat. Szélsőségek embere lehet az, akinek nevében az ?s? gyakran szerepel. Az ?s? még a szerzés betűje is. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy anyagi javakat, megbecsülést szerezzen. Az ?sz? is kapcsolati betű, de munkakapcsolatot jelez. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy a munkájában sikeresen együttműködjön másokkal (az is mit gondolnak róla), hogy együtt hozzon létre dolgokat másokkal, pl. egy csapat tagjaként.

T: A tudatosság, a vezetés, az önbizalom és önértékelés jelzője ez a betű. Az agilitást, a törekvéseket mutatja, a boldogulás esélyét a világban. Az akaraterő betűje. A sok ?t? betű adominanciaigényt is szimbolizálhatja, de a vezetői képességek jelzője is.

U: Az anyaméh, földi élet, a befogadás jelképe, de lehet csapda, szakadék, amibe ? feladatként ? beleesünk, ezért lehet a szenvedélybetegségre utaló hajlam jelzője is. Ezzel a magánhangzóval a két alsó csakrát (gyökér-, és szakrális csakra) nyithatjuk és tisztíthatjuk, ha zengetjük őket. Éppen ezért ezeket az erőket szólítja meg, a földet, földi emberi dolgainkat, és a vele kapcsolatos emberi érzelmek erejét.

V + W: Egyrészt ugyancsak a befogadásról (az alakja alapján), másrészt a kettéválásról, a szellemi megosztódásról, szétszakadásról, az ?eredendő bűnbeesésről? szól. Kedveli a versenyeket. Előrevetíti a szociális érzékenységet, az egészségügyhöz való vonzódást is, esetleg műtéteket. Van a betűben egy kevés vadság, gyakorlatiasság, akaratosság is. A sok ?v? betű jelölhet egy belső hiányt, amit az élet megélésével kell kitölteni.

X: A törvény, összefogás, szövetség, erők egyesítése, kereszt, megfeszítettség. Az ?x? erejét képviselő ember (pl. Xavér) egyrészt saját szabályai szerint szeret élni, másrészt belül fel kíván rúgni minden szabályt, ezáltal lázadó jellem.

Y: Ha egyedül vizsgáljuk, a betű ereje a koncentrációt, egyesülést, válaszutat, útkeresést jelképezi. Páros betűs formában mindig a kapcsolat jelzője, így jelzi a kapcsolatra való fokozott igényt.

Z: Az őszinteség, a nyitottság, a torok-csakra betűje, olyan vonatkozásban, hogy támogatja a kommunikatív kapcsolatokat. Mutatja a verbális képességeket, a törekvést a jó kommunikációra. Ugyanakkor ez a betű a külvilág és az ember közötti harmóniát is igényli. A sok ?z? betű ezt a törekvést jelzi. Jelöli a pontosságra, precizitásra való törekvésünket, de hajlamosít a túlzott ellenőrzésre (féltékenységre).

 

Nézzünk egy példát az Attila keresztnévre:

Az A kezdőbetű erőteljes hatása az otthon a család, a védelmezés fontosságát jelzi.

Az utána következő két ?t? a vezetésre való hajlamot és az akaraterőt jelzi halmozottan.

Az ?i? az önértékelés és a határozott személyiség betűje, a karrier, az egyensúly, a siker lehetőségének előmozdítója. Az i betűvel rendelkező ember számára fontos, hogy meg legyen elégedve magával.

Az ?l? betű, az intellektus, tudás, anyagi javak betűje.

A szóvégi ?a?, mint énkép betű, ugyancsak a belső normákhoz való magatartást erősíti.

Ha egyben nézzük, az Attila nevet viselő embereknek nagyon fontos a családi biztonság és a nyugodt otthon, mert ez segíti az életükben annak az erőnek az előhívását, amivel megvalósítják önmagukat és saját akaratukat céljaik elérésére fókuszálhatják. Ha ezek a támogatások megvannak, akkor életükben sikeres, megfelelő anyagi javak között élő, önmagukat folyamatosan fejlesztő és becsülő emberekké válnak, akik mások tanácsadói és megbecsült ismerősei.

Ez a jellemzés nem vonatkozik minden Attila nevű férfira, hiszen a teljes elemzéshez figyelembe kell vennünk a családi-, és beceneveket is.

Nyugodtan használd a fantáziádat és a kreativitásodat… és gondolkozz el az általad ismert hasonló nevű embereken.

Jó elemzést!

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

videolink:
Tagged under