Milyen évünk lesz 2015-ben? A numerológus előrejelzése

A numerológia eszközeivel készített éves előrejelzéseim évek óta meglepően pontosnak bizonyulnak, bár ezek a jövendölések egyszerűbbek, mint az asztrológiaiak. A világ és Magyarország kilátásait vázolom fel a következőkben a 2015-ös évre.

Országunk sorsa különös módon összefonódik a világéval, mert ugyanazok a számok jellemzik. Az állam megszületésének dátumaként akár  Szent István király koronázásának napját – a legújabb kutatások szerint 1001. január 1., akár 2012. január 1. napját az új Alaptörvény életbe lépésének, Magyarország megszületésének napját veszem, a magyar állam mindkét esetben I. hó 1. napján született. Nem elhanyagolható tény, hogy ezzel a régi?új születési dátummal országunk együtt rezeg az Univerzummal.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy ? képletesen szólva – a hullámok hátán lovagoljunk és ne menjünk ellen a világban végbemenő folyamatoknak. Ez általában jót jelent és szerencsét hoz az országra nézve, de a 2015-ös év nehézségeit is talán elsőként fogjuk megérezni. 

Az elemzéshez két szám összehasonlítása és rezgéseik egymásra hatásának vizsgálata szükséges. A numerológia általános módszere szerint összeadjuk a számjegyeket addig, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Először az úgynevezett ?UNIVERZÁLIS ÉV? számával dogozunk, ami jelen esetben a 2015. Összeadva e dátum számjegyeit a ?8?-as egyjegyű számot kapjuk. Ennek a számnak a rezgése minden ember életében meghatározó lesz. A saját személyes évünk kiszámításánál -a születésnapunk betöltése után- a 8-as számot kell hozzáadnunk a születésünk hónapjához és napjához, hogy megkapjuk saját személyes évünket. Ebből is látszik, hogy az Univerzális évhatása minden egyes ember sorsára befolyással bír.

A másik szám, amit az előrejelzésnél használnunk kell, az Univerzum ?személyes évszáma?. Ezt a számot úgy kapjuk meg, hogy minden év születését január 1. napjától számítjuk. A következő év ?születésnapja? tehát: 2015. 1. 1. Összeadva a számokat ez ?10, tovább egyszerűsítve ?1?.

Az elemzésnél elsősorban ennek a két számnak a hatásait kell tehát figyelembe venni. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen számokat találunk a fenti dátumokban.

Azzal kell kezdeni, hogy a 2015 felosztható úgy is, mint 20 és 15. A 20-as szám az egész évszázadra jellemző változást mutatja, vagyist azt, hogy az emberiség olyan korszakba lépett, amikor az egyén egója helyett előtérbe kerül a ?mindenkivel egy vagyok? gondolata. Ez mutatkozik meg abban, hogy egyre jobban elterjed annak a gondolata, hogy minden emberi élet egyenértékű, s ez látszik a vallások közeledésében is. Sokan azt gondolják, hogy ez nem így van, hiszen éppen kiéleződnek az ellentétek. Történelmi léptékkel mérve és nem a napi politikában igaz ez az állítás, a fejlődésünk irányát mutatja. Miután ez az egész XXI. századra igaz, ezt az összetett számot kevéssé kell figyelembe vennünk egy konkrét év előre jelzésénél. Sokkal meghatározóbb az 1-es és az 5-ös számok által képviselt energia.

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a 20-as szám egyjegyű számként (2) a tömegeket, a népet jelképezi, míg a 15-ös számjegyeinek összeadásával 6-ot kapunk, ami a válaszutat jelenti, vagyis azt, hogy a világ válaszút előtt áll.

Hogyan látja a jövőt tehát a numerológus a fenti számok tükrében?

A 2014-es év végén a világ gazdasága, pénzügyi helyzete és politikai stabilitása is megrendült.A világon mindenhol zavargásokkal találkoztunk, több helyen folytak harci cselekmények. Véget ért az a korszak, amikor megváltoztathatatlannak hitték a politikai határokat.

Mégis az igazi nagy katasztrófáktól megkímélt minket a sors. Numerológus szemmel nézve a 7-es univerzális év és az univerzum 9-es ?személyes éve?, valamint az évszámban a 4-es, mint passzív számok, visszafogták a felgyülemlett energiákat.

A 2015-ös év jellemző számai, az 1-es, 5-ös, 8-as és mégegyszer az 1-es a legaktívabb, legerőteljesebb számok. Mindenképpen arra utalnak, hogy jelentős változások lesznek a világban. Ezek a folyamatok nem fognak békésen lezajlani. A legmeghatározóbb szám a 8-as univerzális évszám, ami a harcos száma. Veszélyt jelent erős rezgése. Hasonló évünk lesz, mint amilyen1988-ban volt. Magyarországon akkor már jelentősen megrendültek az akkori rendszer alapjai, megtörtént a rendszerváltás előkészítése.

Az ilyen elemzéseknél rendszerint elmondom, hogy minden embernek olyan éve lesz, amilyet csinál magának. Mindenkinek a 8-as számot kell hozzáadnia a születése hónapja és születésnapja számához, hogy megkapja személyes évének számát. Amennyiben a személyes évének száma 2, 4, 7, 9, valószínűleg nem fog aktívan részt venni az eseményekben, míg az 1, 3, 5, 6, 8 számú emberek izgalmas, aktív évnek néznek elébe.

Dr. Kézdi Andrea

Forrás: Horoszkóp havilap

Tagged under