Húsvéti holdfogyatkozás

A régi korokban rettegtek azoktól az Újholdaktól és Teliholdaktól, amelyek a fényadók elhomályosulásával, vagyis nap- vagy holdfogyatkozással jártak. Az asztronómus papok kiszámolták, mikor várható ilyen esemény, aztán amikor bekövetkezett, az égiekhez imádkoztak, hogy ne történjen nagyobb katasztrófa.

Szinte minden nép mondakörében megtaláljuk az égi sárkány legendáját, amely elnyeli a Napot és örök sötétségbe taszítja a Földet ? de szerencsére mindig akad egy hős, aki megküzd a sárkánnyal, kiszabadítja a fényforrást és visszaadja a reményt az embereknek. Nem csoda, hogy az asztrológusok a mai napig rendkívül negatív hatásokat tulajdonítanak a fogyatkozásoknak, amelyeket rendszerint valóban nehéz, vészterhes események kísértek. Az idei Nagyszombatra eső teljes holdfogyatkozás energiamintáját látva nehéz optimista fejtéseket produkálni, de azért kíséreljük meg a transzcendentális karma-asztrológia eszközeivel, hátha kevésbé sötét képet kapunk!

Húsvét

A keresztény világ legnagyobb ünnepe Krisztus kereszthalálának és feltámadásának állít emléket, pedig gyökerei sokkal régebbiek. A Vela kataklizma után létfontosságúvá vált, hogy az emberek nyomon kövessék a fény változásait az évkörben, hiszen a hideg, fagyos, sötét téli hónapokban nem lehetett ennivalót találni. A reménytelenség időszaka után a tavaszi napéjegyenlőség a fény győzelmét jelentette a sötétség felett. A húsvéti jelképek és népszokások megőrizték az ősi termékenység-ünnep lényegét: a tojás a Világtojást és az Istennő teremtőerejét, a kisbárány az új életet, a locsolkodás pedig a tisztaságot és a megújulást szimbolizálta.

Holdfogyatkozás

Holdfogyatkozás Teliholdkor lehetséges, amikor a nappali és az éjszakai fényadók éppen szemben, ráadásul azonos deklinációs szögben helyezkednek el egymással, a Föld árnyéka pedig lassan, fokozatosan eltakarja a Holdat. A Hold fényét a Naptól kapja, vagyis eleve a közvetítés és a tükröződés szerepe kapcsolódik hozzá. Hagyományosan a Hold az anya, a tudatalatti, az ösztönös késztetéseink, a karma-asztrológiában pedig a spirituális esszenciát, az inkarnálódó lélek lényegét írja le, míg a Nap a választott sorsot, az életerőt és a tudatos cselekvéseket szimbolizálja. Ha ezekből az értelmezésekből indulunk ki, akkor holdfogyatkozáskor az ösztönszint éppen szemben áll a tudattal, tisztán és egyértelműen megvilágítják egymást. A közéjük kúszó Föld-árnyék azonban elhomályosítja mindkettőt ? a Telihold korongját, amely a Nap fényét tükrözi. Mit is jelképez az őselemek közül a föld és maga a Földanya? Az érzékszervek által közvetített ingereket, a fizikai test örömeit, a reprodukciót és a párzást, holdfogyatkozásokkor pedig a Föld győzi le a két fényadót, ami által éppen ezek az aspektusok erősödnek fel.

Nagyszombati holdfogyatkozás

Az idei Nagyszombatra eső holdfogyatkozás a Kos és a Mérleg 15. fokán következik be. Mindazok számára, akik ismerik az elmúlt évek legjelentőségteljesebb fényszögét, a hétszeresen bepontosodott Uránusz-Plútó kvadrátot, azonnal feltűnik, hogy a sorozat hetedik tagja a tavaszi napéjegyenlőség előtti napokban éppen ezeken a fokokon történt (az Uránusz a Kosban, míg a Plútó a Bakban jár). Uránusz a robbanásszerű változásokat, a káoszt és az anarchiát, Plútó pedig a gyökeres átalakulást szimbolizálja, s az elmúlt években a szemünk láttára romboltak le megdönthetetlennek gondolt tabukat és struktúrákat. Mivel lassú égitestekről van szó, az elmúlt két hétben szinte alig változtatták a helyüket.A kettőjük közt feszülő kvadrát még mindig nagyon pontos, 1 fokon belüli, a holdfogyatkozás pedig egy T kvadráttá alakítja az állásokat: a Nap éppen beéri az Uránuszt, a Hold szembe kerül vele, míg a Plútó mindkettőhöz kvadrátot vet. Szerencsére egy jótékony aszteroida, a lelket szimbolizáló Psyche is a Nap mellé kerül, ami spirituális töltetet ad az egyébként meglehetősen durva energiamintázatnak.

Nagyszombati holdfogyatkozás

A budapesti képlet

A Budapestre felállított asztrológiai képletben az Oroszlán jegye és a 12.-es házas Jupiter emelkedik, amihez a Kos Nap-Uránusz konjunkció trigonokat vet, s ez ismét némi bizakodásra adhat okot, hiszen így a születés uralkodója a Nap, amelyet nemcsak a mellette álló két égitest, hanem a tüzes Kos jegye is segíti. Ugyanakkor a Nap-Plútó kvadrátot egy kardinális föld Mozdonnyá alakítja a második házban álló Szűz Fekete Hold Lilith, amely a visszatérő Földanyát szimbolizálja és teremtőerővel, feminin áldással telíti a téridő pillanatot. Sajnos a Skorpióban járó aszteroida Lilith (lázadás az igazságtalanság ellen) egy nagyon pontos kvadrátot vet az ASC-DESC tengelyhez, amely azt sugallja, hogy a legapróbb igazságtalanság sem marad megtorlatlanul. Valószínűleg folytatódnak az elmúlt hetek politikai csatározásai és várhatóan további csontvázak fognak előbukkanni a szekrényből. Ezt a fix T kvadrátot a Halak Chiron(a sámán, a táltos, a spirituális gyógyító) oldja egy pontos víztrigonnal, ami a gyógyulás reményét adja. Ráadásul a budapesti téridő pillanat égtérképén egy tűz-levegő Sárkány is kirajzolódik, amelyet a Kos Nap, az Ikrek?Nyilas MC?IC tengely, és az Oroszlán Jupiter hoznak létre. A kreatív de kissé lusta tűz átfutó trigont az MC levegője, vagyis éppen a jövőt szimbolizáló pontmozgatja meg és alakítja jóval hatékonyabb fényszögképpé.

Transzcendens égitestek a fontosabb pontokon

A már említett aszteroidák mellett az Aszcendens fokán a Nike emelkedik. Niké a görög panteonban a győzelem eufóriájnak Istennője, vagyis azt az erőt jelképezi, amely győzelemre segíthet bennünket még a legnehezebb élethelyzetekben is.  Az IC fokán az egyik égi kulcsterületet, a Nagy Attraktort találjuk a budapesti képletben. Mindhárom kulcsterület alapvető karmikus dilemmákat hordoz, a Nagy Attraktoré a ?szabad akarat vagy eleve elrendeltetés? kérdésköre. Mivel a múlt pontján, az IC-n áll, arra int bennünket, hogy a múltat nem érdemes figyelmen kívül hagyni, hiszen a jelen és a jövő döntései benne gyökereznek. Ettől függetlenül fontos, hogy higgyünk a szabad választás lehetőségeiben. Az élet minden pillanatában döntések tömegét hozzuk meg, mindig többfajta út áll a rendelkezésünkre, s ez most sincs másként. Talán a húsvéti holdfogyatkozásnak ez a legfontosabb üzenete.

Griga Zsuzsanna
Karmaasztrológus

Fotó: geralt pixabay

 

Tagged under