Hogyan olvassunk az Akasa Krónikában I. rész

Az Akasa Krónika ? csakúgy, mint a születési képlet ? a lélek útját rögzíti. A hosszú távú memória segítségével lehetőségünk van arra, hogy hozzáférjünk az Akasában megőrződött információhoz, felfedjük az előző életek lényeges részleteit, és a köztes létben megismerjük a következő inkarnáció tervezési szakaszának mozzanatait. A regresszió segítségével pedig eljuthatunk ezekbe a korábbi életekbe is.

Az Akasa Krónika folyamatosan rögzíti a lélek megtett utazásait, fejlődésének állomásait a Földön és más világokban, illetve a létező összes lehetséges jövőjét. Ha belegondolunk, mindenki, aki most él, szinte bizonyosan élt már korábban is a Földön, s a jövőben várhatóan ismét inkarnálódik majd ? vagy ide, vagy valamelyik alternatív valóságba. Több mint 45 éve vizsgálom az Akasát. Minden eddigi igyekezetem arra irányult, hogy felfedjem a reinkarnációk során szerzett lélektapasztalatokat és magát a lélek útját. Nem számított az sem, hogy a lélek éppen hol tartózkodott. Mielőtt megvizsgáljuk, miért hasznos az Akasát olvasni, szükségünk van arra, hogy legjobb tudásunk szerint megállapítsuk, vajon pontosan miről is van szó, az egyes vélekedések ugyanis nagymértékben eltérnek egymástól, és vannak meglehetősen nagyvonalú értelmezések is.

Definíciók

?Frekvenciarács programok, amelyek a valóságunkat létrehozzák.? (Crystal Links)

?Az Akasa Krónika olyan tudati dimenzió, amely az egyes lelkekről és az útjukról készült rezgés-feljegyzéseket tartalmazza. Ez a vibrációs tudathalmaz mindenütt megvan a maga teljességében, és mindenkor és mindenhol teljességgel hozzáférhető. Az Akasa Krónika tehát empirikus tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek létezése során valaha gondolt, mondott és tett ? valamint minden jövőbeni lehetősége. Ez a hatalmas tudathalmaz egyfajta vibráció, amelyhez bármikor bárki hozzáférhet, ha ismeri annak a módját, és képes a megfelelő tudatszintre emelkedni.? Linda Howe (Akasa Krónika? hogyan olvasd a lélek feljegyzéseit. Édesvíz kiadó, 2011. Fordította: Kovács Zsuzsa) 

?Az Akasa Krónika egy elképzelt spirituális birodalom, amelyről azt feltételezzük, hogy megörökíti az összes eddig történt és ezután történő eseményt, cselekedetet, gondolatot és érzést. A teozófusok úgy hiszik, hogy az Akasa okkult feljegyzéseket tartalmazó ?asztrális fény,? amelyet a spirituális lények különleges ?asztrális érzékeik? és ?asztráltestük? segítségével képesek olvasni. Ellenőrizhetetlen metafizikai és vallási jelenségek, mint például a tisztánlátás, a spirituális megérzések, a próféciák válnak lehetségessé akkor, ha sikerül kapcsolatot teremtenünk az Akasával. (Szkeptikusok szótára) 

?Így a ruhák a meg nem különböződött Kozmikus Anyag noumenonját jelentik. Ez nem az az anyag ahogyan ismerjük, hanem az anyag szellemi lényege, és az elvont értelemben vett térrel együtt öröktől fogva létező, sőt egy vele. A gyökér-természet a látható anyagban lévő finom, láthatatlan tulajdonságoknak is a forrása. Úgy is mondhatjuk, hogy az Egy Végtelen Szellem Lelke. A hinduk Mulaprakritinek nevezik, és azt mondják, hogy ez az ős-állag, amely minden jelenség Upadhijának, vagy hordozójának alapja, legyen akár fizikai, pszichikai vagy mentális. Ez az a forrás, ahonnan az Akasha kisugárzik.? (H. P. Blavatsky, Titkos tanítás ? Kozmogenézis, A világ teremtése I. kötet, 1. rész, Magyar Teozófiai Társulat, 2011 Fordította: Szlemenics Mária, Dr. Hennyey Vilmos. Átdolgozta: Szabari János) 

?Az Élet Könyvét az univerzum szuper-számítógép rendszeréhez lehet hasonlítani.? (Kevin L. Todeschi) 

?Időben és térben jegyzi a lények gondolatait, tetteit és tevékenységeit. Ezeket a feljegyzéseket gyakran az Emlékek isteni könyvének nevezik, és minden lény, minden lélek annak a függvénye, hogy milyen mértékben alkalmazza a gyakorlatban azt, amit saját eszményének tart megalkotva a jóságot vagy a gonoszságot. Ezeket a feljegyzéseket abban a reményben interpretálja a lény számára, hogy segítenek jobban megérteni önmagát és a körülötte lévő világot. (Edgar Cayce ? Az Akasha Krónika titka, Hermit Könyvkiadó, szerkesztette: Ladányi Lóránd) 

?Az Akasa Mező nem csupán passzív lenyomatát tartalmazza egy személy tudatának, amely az élete során jött létre és változatlan maradt, hanem egy csomó dinamikus információt is, amelyek az élet során gyűltek össze? Ezek az információk ? a kvantum hologram ? képesek a fejlődésre, még akkor is, ha az élő agy és test már nincs jelen.? (László Ervin) 

?Az Akasa elsősorban spirituális minőség, az egyén lélekfeljegyzései alkotják, egyfajta tudatosság-raktár, amely mindenütt jelent van. Pont olyan, mint a DNS genetikai kódja, amely az egész testben megtalálható, olvasható és megfejthető a fizikai test bármelyik részének a segítségével.? (C.A.C.) 

?Az Akasa Krónika az univerzum DNS kódja.? (Ernesto Ortiz) 

Ezek szerint az Akasa Krónika egy kozmikus memóriabank, amely tartalmazza mindazt, ami már megtörtént, és minden lehetséges jövőbeli következményt is. De vajon miről van szó pontosan: egy számítógépről, ami a tapasztalatainkat rögzítő hardver, vagy csupán egy a sokféle rendelkezésünkre álló program közül, ami futtatja? És vajon csak a jelenre vonatkozó múltat rögzíti, vagy a jövőt is?

Judy Hall
Fordította: Griga Zsuzsanna

Fotó: DomenicBlair Pixabay

 

Folytatás következik

Tagged under