Gondolkodás ? Tudatosság?

Gondolkodott-e már a kedves Olvasó azon, hogy kié a gondolatom?

Egyáltalában, honnét jön az elmémbe egy gondolat?

Tudok-e szabadon rendelkezni a gondolataimmal?

Mert ha nem, akkor lehet-e engem szuverén gondolkodónak tartani? Valójában, öntudattal rendelkező lények vagyunk?

Amennyiben kíméletlenül végiggondoljuk a fenti kérdéseket, akkor nagyon szomorú lesz a következtetésünk. Még csak arra sem vagyunk képesek, hogy alkalmasint egy gondolatot kiűzzünk a fejünkből, vagy éppen megállítsuk gondolataink áradását. Meditációval javítható ez az állapot, mert meditatív állapotban már alkalmassá válhatunk arra, hogy elménket ellenőrzés alatt tartsuk. Zárójelben jegyzem meg, hogy általában a mi kultúránkban a meditáció inkább relaxációban eltöltött képzelgés.

         A gondolkodást a mi kultúránk az elme tevékenységeként tartja számon, és ez alatt valami agyi gondolkodási folyamatokat ért. A keleti elképzelések ebben is sokkal differenciáltabbak. Elme tevékenységeként ez az elképzelés megkülönböztet kétféle elmetevékenységet. Az egyiket Xin-nek, érzelmi elmének nevez. A Xin-t az érzelmek hozzák létre, és azok is befolyásolják. Ez az elme nagyon gyenge, általában úgy működik, hogy az ember a szíve szerint megtenne valamit, de a tényleges cselekvéshez már nincs ereje. Azt is mondhatom, hogy lusta. Könnyen megválik a szándékától. Sajnos az a helyzet, hogy legtöbbször a legtöbb ember ezt az elmét használja, mert nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy gondolkodásunkat az érzelmeink irányítsák. Ilyenkor egyáltalán nem rendelkezünk bölcsességgel.

         A kínai gondolkodás ismeri a bölcsesség elmét, amit Yi-nek nevez. Ez az elme, – mint azt a neve is jelzi, – a bölcsességhez és a véleményalkotáshoz kapcsol. Itt most a véleményalkotás valójában alkotás, és nem más véleményének az átvételét jelenti. Ez az elme már erős, nem olyan gyenge, mint a Xin, mert ez nem érzelmekből, hanem gondolatokból és akaratból teremtődik meg. Ennek az elmének, a Yi-nek a megteremtéséhez is akarat szükséges, mert akarattal és bölcsességgel tarthatjuk kordában a Xin-t, az érzelmi elmét.

         Még egyszer hangsúlyozom, hogy amennyiben az érzelmeink motiválják és teremtik meg a gondolatainkat, – de legalább alkalmat adnak arra, hogy elérjenek minket ezek a gondolatok, – ezt úgy mondanánk mai kifejezéssel, hogy nem tudunk objektíven gondolkodni. Mindig elárasztják gondolatainkat az érzelmeink. Felvetődik itt, hogy miként tudjuk megteremteni a feltételeit annak, hogy a bölcsességelménk működjön. A keleti gondolkodás itt alapnak az érzelmek semlegességét tekinti. Márpedig mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy érzelmi módon elköteleződünk mindig egy eszme, egy ember, egy ideológia, egy párt mellett. Érzelmi úton döntjük el, hogy egy irodalmi mű, vagy egy zenei produkció milyen. Az egész kultúránk az érzelmek motiválására, – hogy azt ne mondjam, – manipulálására alapul. Mindig el kell köteleződnünk, és már észre sem vesszük, hogy Fradi szurkolók lettünk. Innen fogva ki vagyunk szolgáltatva, azt tesznek velünk, amit akarnak. Sosem tudjuk működtetni bölcsességelménket.

Az egész társadalom a marketingre épül. Minden tudományt bevetnek arra, hogy újabb és újabb technikákat vethessenek be a reklámokban. Minden a Xin-t, az érzelmi elménket célozza meg. Közben észre sem vesszük már, hogy droidok lettünk. Tanítják egyetemeken, kutatják laboratóriumokban, és az ember észre sem veszi, hogy azt viszont senki sem tanítja meg, hogy létezik, illetve megszerezhető a Yi, a bölcsességelme is, ami lehetőséget adhat arra, hogy megteremthessük szellemi, tudati, gondolkodási és egyben szuverén cselekvési képességeinket. Mert ne várja senki, hogy a Xin elméjére alapozva, megteremtheti emberi cselekvéseinek a szabadságát.

         Sok feltétele van annak, hogy a potenciálisan bennünk létező Yi-t, a bölcsességelmét felépítsük magunkban. Sok munkával és akarattal alkalmasak lehetünk rá, hogy megregulázzuk a Xin-elmét, de az érzelmi érintettségek könnyen visszarángatnak minket mindig ebbe az állapotba. Az érzelmi elme jellegzetessége egyébként a szétszórtság és a sok negatív gondolat, és hogy nem vagyunk urai gondolatainknak. Ugrándozó vad szamarak gondolataink, melyeket nem tudunk kordában tartani.

A gondolkodás rendkívül sok energiát emészt fel!

Ismert, hogy pihenés nélküli folyamatos és megfeszített szellemi tevékenységet nehezebb kipihenni, mint a fizikai megterheléseket. A keletiek ismerik, hogy a Xin-elme működtetéséhez a táplálkozásból, levegőből és vízből származó energiát használjuk fel. Ez az energia Tűz jellegű, és így mindig szétszórt. Minél rosszabb minőségű és megterhelőbb a táplálkozás, illetve minél rosszabb minőségű levegőt és vizet fogyasztunk, annál szétszórtabb a gondolkodás. Nagy zabálások, tivornyák az elmét is elzsírosítják. És ez nem vicc!

         A Yi-elme megteremtéséhez másfajta energiát kell igénybe venni. Úgy mondják a kínaiak, hogy ehhez Víz- jellegű energia szükséges és ehhez az ősöktől örökölt Víz-Qi-hez kell nyúlni. Nem megyek bele ezen írás keretében ennek a módjába, de jelzem, hogy ez csak tudatos törekvéssel, akarattal lehetséges. Ezen dolgozni kell!

         A bölcsességelme megteremtése még mindig nem a végcél. A Yi-elme és akarat segítségével, valamint az érzelmek semlegességének a megteremtésével kezdhetünk neki a Shen, vagy más szóval a szellem felépítésének. Természetesen ez a fordítás nem fedi le egészen a Shen tartalmát, de ez inkább egy önálló energiatest felépítését jelenti. Ez minden szellemi úton járó keleti ember életének a végcélja. Ebben az egészben az még a paradoxon, hogy a Shen felépítésén keresztül lehet csak az egészséget hosszú távon megőrizni, de ez a fiatalság titka is. Ehhez kevés pirulákat beszedni. A fiatalság és egészség megteremtése, illetve megtartása szellemi tevékenység, és különleges energiák tudatos mozgósítása a testünkben. Ehhez nem elegendő az az energetikai működési mód, amin a mai ember működik.

Emlékeztetek itt egyik előző írásom megállapítására, miszerint a mai ember energiarendszerének maximum 15%-át tudja használni. Ezek korlátozzák lehetőségeinket is az életünk minden területén. Az életünk minősége azon múlik, hogy ebből az energetikai rendszerből mennyit tudunk igénybe venni. Minden dolog, amit a mai kor használ, legyen az kémiai vagy természetes gyógynövényalapú készítmény, kizárólag csak arra alkalmasak, hogy segítsék az embert a betegségi állapotokból való kikerülésében. Megelőzésre a mai ?csodakészítményeket? csak akkor tudjuk sikerrel alkalmazni, ha azt is tudjuk nagyon pontosan, hogy éppen aktuálisan mire van szervezetünknek szüksége. Magasabb egészségi állapotba kerülni, -Uram “bocsá,” – a fiatal életerőt visszaszerezni és azt megtartani, ehhez már a régi korok technikáit kell használnunk,  kitartó munkával. Senki ne gondolja, hogy egészség, fiatalság, hatalmas szellemi tudás erőfeszítések és áldozatok nélkül elérhető.

         A Xin-elme, a Yi-elme és a Shen-en kívül létezik még több tudati megnyilvánulás is, de erről ezen írás keretében nem indokolt szólni. Ez már egy tanfolyam témája lesz.

         A keletiek megteremtették annak a lehetőségét, hogyan érhetjük el energiarendszerünk magasabb szintjeit. Ezek többnyire titkosak. A közeljövőben lehetőséget teremtek ezen ideák birtokba vételére, európai ember számára is, oly módon, hogy közben eleget tehetünk hétköznapi tevékenységeinknek is.

Ez az új életvitalizáló rendszer a Design-Medizin Qi-kung.

Harsányi László

www.girardimedicina.blogspot.hu

Fotó: pixabay

Tagged under