Az infarktus lelki okai ? hallgass a szívedre!

A szívbetegek olyan emberek, akik nem akarnak a szívükre hallgatni, a legszívesebben mindent az értelmükkel intéznének el. Ha a szívverés akadozik vagy száguld, az mindig biztos jele annak, hogy a belső rend, ritmus zavara, egyfajta kisiklás következett be. Ha nem vagyunk hajlandók a szívünkre hallgatni, ebben az esetben rákényszerülünk.

A szív örömünkben majd kiugrik, vagy bánatunkban megszakad. Dobogását a torkunkban érezhetjük, vagy a rémülettől szinte eláll a szívverésünk. Az ember teljes szívével csügghet egy dolgon, valamit a szívére vehet. A szívünkön viselhetünk egy ügyet, s valakit a szívünkbe zárhatunk. Ami a szívet kihozza a ritmusából, az a túlzott vagy nem elegendő mozgás, testi, illetve lelki szinten egy túl heves vagy éppen elfojtott érzelem.

Az angina pectoris ?szűkkeblűséget? jelent, ami itt a szív szűkössé­gére, az érzelmi élet beszűkülésére és megmerevedésére, kicsinyességre és éndominanciára utal. Szívinfarktusnál az embernek szó szerint megszakadhat a szíve. Ha az énemet túlértékelem, s nem hallgatok többé a szívemre, az élettől szakítom el magam. Az infarktust gyakran szívidegesség előzi meg, tulajdon szív­működésünk miatti alaptalan félelem. A szív ily módon hívja fel magára a figyelmünket, és kényszerít életvezetésünk gyökeres meg­változtatására, különben egyszer csak felmondja a szolgálatot, ahogy mi is lemondtunk róla. A szívneurózisban szenvedő egyén fél attól, mi lesz, ha a szíve esetleg megáll, azaz ő ?szívtelenné? válik. Túl gyakran figyel a szívére ahelyett, hogy valóban hallgatna a szavára ? így jön létre a szűkület, amit az illető félelemként él át.

Az angina pectoris esetében az érzelmi élet beszűkülése már testi szinten, a szív táplálóereinek szűkületeként, funkciózavaraként jelent­kezik. A nép nyelve itt megkeményedett, sőt megkövesedett szívről beszél. A szívidegesség, illetve az angina pectoris esetében a szív ? eleinte lelki, később testi szinten ? nem jut elegendő táplálékhoz.

Ha az ész a fő meghatározó

A végletesen racionálisan gondolkodó egyén tehát ?szívtelen?, ?keményszívű? ember benyomását kelti, aki megkísérli, hogy má­sok felett uralkodjék, hogy embertársait manipulálja, vagy akinek a szeretetre való képessége egy kedves személy elvesztése révén örökre ?bezárul?, s neki így szintén szívpanaszai támadnak.

Infark­tusnak azt a pillanatot nevezzük, amikor a beszűkült ér teljesen elzáródik, és a szívizomzatnak az elzáródáson túli része nem jut többé oxigénhez, minthogy a vér nem képes továbbáramolni. A szívinfarktus súlyossága attól függ, milyen nagy a véráramlástól elzárt szívterület. Az infarktus sohasem jelentkezik váratlanul. A figyelmeztető jelek közé tartoznak a szívtáji szúró érzések, a bal karba kisugárzó vállfájdalmak vagy az az érzés, hogy az embernek elszorul a torka. Más kérdés, hogy figyelemre méltatjuk-e egyáltalán ezeket a jelzéseket. Létezik ?néma? infarktus is, amely szinte egyáltalán nem, vagy csupán enyhe panaszokat okoz, követ­kezésképp gyakran nem is veszünk róla tudomást.

Az infarktus káro­sítja a szívizomzatot, csökkenti a szív teljesítőképességét. Fontos tehát elkerülnünk mindazt, ami elősegíti az infarktus kialakulását: az elhízást, a zsíros, növényi rostokban szegény táplálkozást és a dohányzást. Ám meg kell tanulnunk megfelelően kezelni a lelki megterheléseket, így a dühöt, félelmet, izgatottságot, szorongást és türelmetlenséget.

Jól csak a szívével lát az ember

A szív az ember életének középpontja, hiszen ha megszűnik dobogni, életünk is véget ér. Míg élek, szakadatlanul ver a szívem, azaz én se állhatok meg, mert neki tovább kell haladnia. Ha valahol elakadok, a szívem nem tud többé zavartalanul dobogni. Pedig a gondolkodás túlhangsúlyozásakor, amikor is ?fejnehéz? leszek, pontosan ez történik. Minél kevésbé a szívemből élek, és minél több gondolatot ?pazarolok? a múltra vagy a jövőre, annál több energiát vonok el a szívemtől. Vagyis: szívinfarktus ? belső gátlások miatt az élet képtelen zavar­talanul és szabadon áramolni; az értelem dominanciája; jobban oda kell figyelnünk a szívünkre.

Mit tehetünk?

? Bármilyen szívpanasz esetén meg kell kérdezni magunktól, vajon a szívünk szerint élünk-e, döntéseink meghozatalakor szívünk szavára is hallgatunk-e, vagy többnyire hideg fejjel határozunk. Hiszen a szívpanaszban benne rejlik a felhívás, hogy jobban odafigyeljünk a szívünkre, érzéseinkre, intuíciónkra és igazi lényünkre. Nem lenne szabad mindenhez csupán gondolkodásunkkal közelíteni, kizárólag a gondolkodás közegében élni. Mert a gondolkodás és a szeretet kölcsönösen gátolják egymást.
? Felvetődik az a kérdés is, vajon ?jó szívvel viseltetünk-e önmagunk, érdekeink és igényeink iránt?, és végeredményben ?mi nyomja a szívünket??. Azt tanácsos kifejezésre kell juttatnunk, hogy ne nyomasszon többé.
? Szívünk szerint élni annyit jelent, mint szabad folyást engedni a dolgoknak, élni hagyni az életet, a lét könnyedségében létezni.
? Nem szabad mindenből gondot csinálnunk, mindenért fejtörést okozni magunknak, és megkísérelni, hogy mindig mindent tökéletesen végezzünk el, hiszen ha szívünk mélyéből élünk, akkor a cselekedetünk is helyes.
? Aki a szív útját járja, és igazi énjét éli, annak nincs többé szüksége külső megerősítésre. Az ember felismerte, megtalálta önmagát, és igazi lényét adja. Szereti és éli önnön lényét, életét többé nem a tudás (fej) irányítja, hanem szívének, léte középpontjának a bölcsessége.

Foto: 

Forrás: balaicza.hu, eletforma.hu

videolink:
Tagged under