ARKAGYIJ PETROV: ÉLETFA – KI VAGY TE, EMBER?

A Lélek Fesztiválon (október 19. http://fesztival.lelekmagazin.hu/ ) lesz először kapható Arkagyij Petrov: Életfa – ki vagy te, ember című könyve. 

A szerző regényes formában ír az emberi lét alapjairól, céljáról. Biblia, Kabbala, kvantumfizika, tisztánlátás, információs mező, szellem, lélek, tudat, Teremtés – mindezek megtalálhatóak a könyvben, akárcsak az Életfa módszertanának az elmélete.

Tudattágító hatású könyv, páratlan mű Magyarországon, amely végre széleskörűen bemutatja az információs mezőben végzett tevékenységet. Az élet számos területéről felsorakoztatja a példákat, amelyek az emberiség eme új tudásának a nagyszerűségét támasztják alá.

Idézetek a könyvből:

“Az ember az, amivé saját gondolata teszi….Az ember, ki megismerte a fényt, ismeretei átadásával magának világítja meg az utat. Ez a megértés eleme.”

“S végül, természetesen: e könyv nem utasítás. Minden ember szabad akarattal rendelkezik. A könyv tanácsol, nem parancsol. Hiszen személyes tapasztalat az alapja, melyet mások is megtapasztalhatnak, ha rálépnek a felemelkedés útjára – önmagunk feltámadásának az útjára az Új Világban.”

“Előre fel lehet építeni a jövendő események gömbjét, s átalakítani benne minden felleltet a pozitív eredmény irányába. Ráadásul úgy, hogy ez ne okozzon gondot más embereknek. Az irányítást szellemi impulzussal, ihlettel kell végezni, hogy mindenkinek jó legyen, és természetesen önnek is.” 

“S ekkor történt a Megvilágosodás.

És láttam az Atyát, s a gömböt és a szeretetet, mely körülvette Őt. És közvetlenül rálátva, elértem a gömböt. A gömbön belül pedig ? az anyagi valóság keletkezésének pontját.

Amikor az anyagi valóság mélyébe tekintettem, láttam a lelket, s láttam a feleleteket, melyek kérdéseimre mintha lelkem mélyéből buktak volna a felszínre, a magam elé kitűzött céloknak és feladatoknak megfelelően.

Azt is láttam, hogy ez a pont az anyagi valóságban függetlenül helyezkedik el, mégpedig nyíltan, elérhetően. Rajta keresztül érhető el a lélek. Ez a pont egyúttal a fény is. S az ember készen kell , hogy álljon e fény fogadására.

Ez a pont a világ is. Ez a Teremtő jelenléte is, a fény és a tudás alapján, s az Ő anyagi testének és lelki, szellemi alakjának közvetlen képe és elérhetősége alapján.” 

“Miután beléptünk a lélekbe, így szólt az Atya: íme, belülről mutatom meg a tudat szerkezetét, a tudatot pedig a lélek mélyébe helyeztem. Később, a tudás szintjén megértitek, miért cselekedtem így, és miért történik minden pontosan úgy, ahogy elmondom és ahogy cselekszetek. Itt, a tudat szintjén teret láttok, s a tér alkotásának kiindulópontjait. Ez az információ; az alakja pedig az idő. Ha összetömörítitek az időt, megváltoztatjátok a teret.” 

Az önfejlesztés útjára lépett ember feladata: kiszabadulni a külső körülmények fogságából, vagyis az információ irányítatlan befogadásából. Azt kell elérni, hogy a belső, a szellemi irányítsa a külső eseményeket ? hogy az események függjenek tőlünk, ne pedig mi magunk az eseményektől. … Tudatunkon keresztül bármilyen eseményt vagy tárgyat kivetíthetünk a rejtett lehetőségek világába, onnan pedig ? a láthatóba, megvalósultba.”

“Most pedig következzen néhány gondolat a szervek regenerálódási sebességéről a tudati irányítás módszerének alkalmazása esetén. Valóban paradoxális és valószínűtlen jelenségnek tűnhet: hogyan nőhet ki újra a szerv rövid idő alatt? ????.Abban az esetben, amikor a szerv vagy szövet tudatilag irányított regenerációját indítják el, gyökeresen más a helyzet. A hiányzó és helyreállítandó szerv keletkezésének alapját az őssejtek és közeli utódaik jelentik. Gyakorlatilag az újra kinövő szerv minden sejtje ? az új szerv növesztésére serkentett sejtek ? osztódni kezd.”

“Mi másról beszélünk: arról, hogy az ember, ha tudatosan választja a teremtés irányzatát, nyugodtan és a maga valóságában látja és figyelembe veszi, azt hogy a világban valóban léteznek romboló erők. De nem riad vissza tőlük, s nem áll át az oldalukra sem, hanem munkatervet készít: hogyan módosíthatja a pusztító beállítottságú emberek irányvonalát a teremtés felé, hogy ők is a világ tökéletesítésében vegyenek részt.”  

Az Egyetlen megtalálható minden emberben, a lelkében.

A lélek ? tökéletes tér, benne összpontosul Isten tudatának hatóereje.

A lélek ? az embernek a kezdettől megadatott Örökkévalóság, az igazság megtestesülése.

Tagged under