A vízről, nem tudományosan?

Modern korunkban léteznek a tudománynak rendkívül szerteágazó fajtái. Az egyes tudományágak írásaikban próbálják is visszaadni az adott szakterület tudományát. Hétköznapjainkban viszont, amikor mindent birtokolni akarunk, megjelent a tudományos gondolkodás. Amikor ki akarunk sajátítani egy szakterületet, akkor elvárjuk a tudományos megközelítést. Ez azonban már köszönő viszonyban sincs a tudománnyal. Ez már csak ?kvázi tudomány?, úgy mondja magáról, hogy tudományos. Ez azonban csak annyit jelent, hogy olyan mintha. A tudományos már nem tudomány, csak úgy tesz, mintha az lenne, amit már csak  fegyverként használnak, amikor ki akarnak másokat rekeszteni, le akarják járatni a nem tudományos gondolkodókat. Mert ugye minden más, amit még nem kanonizált a tudományosság, az tudománytalan, ami egyenértékű azzal, hogy hiányos ismeretek hozták létre.

         Azért kezdtem a fenti fejtegetéssel mondandómat, mert szeretném kijelenteni, hogy az alábbiak köszönő viszonyban sincsenek a tudományossággal. Alábbi okfejtéseim egy régen idejétmúlt tudománnyal vannak csak kapcsolatban, amit Hagyományos Kínai Gyógyászatnak szokás nevezni. Hangsúlyozom, hogy csak a filozófiai bázis a közös, a többi messze túlmutat a kínai gyógyászati alapokon.

         A kínai kozmológia alapja a Yin és a Jang fundamentumára épül. Minden jelensége a természeti világnak megjeleníthető ebben a duális rendszerben. A természeti energiák megjelenítésére ezt a dualitást tovább differenciálták az öt őselem rendszerében. Az egész kínai gyógyászat emberről alkotott elképzelései megjeleníthetőek ebben a varázslatos rendszerben. Eme rendszer segítségével leírható az egyedi sajátosságokkal megszületett ember, teljes összetettségében. Ezt az egyéni konstrukciót a kínai asztrológia képes teljességében kifejteni. A kínai belgyógyászat pedig a személyes konstrukció  ismeretében már képes az esetleges betegségek okainak a pontos feltárására és ennek ismeretében az adott egyedi sajátosságokkal rendelkező ember gyógyítására is. A lehetőségek továbbvihetőek az egészség magasabb szintre emelésében, illetve a természetes öregedés lassításának a területeire is.

         A Yin és a Jang működése az ember alaprendszerében:

Az ember energetikai működéséről azt mondja a kínai gondolkodás, hogy kétféle energiabázison működünk. A táplálékkal, a vízzel és a levegővel bevitt ?üzemanyag?-ból hozza létre a szervezet az un, szerzett Qi-t (csí-t). Ez a szerzett Qi minden esetben Tűz jellegű. Tehát a táplálkozásból létrehozott energiát Tűz-Qi-nek is hívják. Ez a megjelölés már rögtön sejteti is, hogy a Tűzzel hőt hozunk létre, és minél rosszabb minőségű a táplálék, a levegő és a víz, annál nagyobb a Tűz. A Tűz pedig idejekorán tönkreteszi a szerveket, így idő előtti öregedést gerjeszt.

       A Szerzett-Qi mellett létezik egy másik energiabázis, amivel gazdálkodhatunk, ennek a neve Ősöktől örökölt, vagy Eredeti -Qi . Ezt hívják még Jing-Qi-nek is. Ez esszenciaként születésünktől halálunkig áll rendelkezésünkre, de csak korlátozott mennyiségben. Ez tulajdonképpen egész földi életünk létalapját jelenti egyben. Ez az Eredeti-Qi, viszont már Víz ? természetű, ezt Víz-Qi-nek is nevezik. Ennek a Víz-Qi-nek a feladata a Tűz-Qi lehűtése. Ebből is látszik, hogy egész egészségünk forrása a Víz-Qi-ben keresendő, de ettől függ még az is, hogy mennyire tudjuk megőrizni a fiatalságunkat.

       Felvetődhetne a kérdés, hogy a Tűz-Qi lehűtésére elegendő lehetne-e sok vizet fogyasztanunk? Jogos felvetés, de akkor miért mondja a kínai, hogy a Szerzett-Qi, táplálékból, levegőből, vízből Tűz-Qi-t hoz létre. Amennyiben az elfogyasztott víz is Tűz-Qi- jellegűvé válik, akkor a szervezet valamilyen formában átalakítja a bevitt természeti vizet. Erre a választ csak egy nagyon tudománytalan ?tudomány?, a kínai belgyógyászat tudja megadni.

       Belső szerveink az öt őselem rendszerében:

A kínai belgyógyászat alapvetése szerint minden belső  szervünk valamelyik őselem Yin, vagy Jang fajtája alá tartozik. Így a belső szervek együttműködését is az öt őselem együttműködési rendszere határozza meg. Példa kedvéért, a Máj, az öt őselem rendszerében a Yin-Fa-elemnek felel meg. Az öt őselem rendszere természeti törvény. (Természetesen nem tudományos értelemben.) Tehát nem csak egy szimbólum. A természet törvényei olyan fizikai jellegzetességekkel ruházzák fel a Májat, amelyik leírható Yin-Fa szervként.

(A T-uránia Sárkányvízzel folytatott gyakorlat fedte fel számomra is, hogy milyen alapon szerveződik az anyag az egyes őselemek szerint.)

Minden sejtünket vízburok veszi körül. Ez az emberi szervezet szerves folyadéka, ún. biológiai víz. Tapasztalatunk szerint amikor elfogyasztunk egy pohár vizet, akkor a szervezet elvégzi szerv és funkció-specifikusan a biokémiai átalakítását a víznek. Az orvosi tudományosság nem vesz figyelembe még egy tevékenységet: ez pedig az, hogy minden egyes vízmolekulát rendezni kell a szervezetben. Ez azt jelenti, hogy olyan képességekkel ruházza fel a szervezet, hogy össze tudjon kapcsolódni más vízmolekulákkal. Természetesen ezek a molekula-összekapcsolódások nem kaotikusak, hanem nagyon is szervezettek kellenek, hogy legyenek. A rendezettség szabályait pedig az őselemek struktúrái határozzák meg. Érthetőbben szólva a Máj-sejteket körbevevő vízmolekulák dupla gúla térformákba kell, hogy összekapcsolódjanak. Ez adja meg a Máj Fa-elem jellegét.

       A vízmolekulák nagy potenciálon való összekapcsolását csak energia-befektetéssel lehet véghezvinni. (Magát a fizikai folyamatot Hahn-Teller effektusként írták le a tudományban úgy, jó hatvanöt évvel ezelőtt.) Emiatt az energiaráfordítás miatt válik az elfogyasztott víz Tűz-Qi-vé, amit szintén le kell hűteni a Jing-Qi-vel.

       Újabb kérdés merül fel:  Mi történik akkor, ha eleve strukturált vizet fogyasztunk? Természetesen akkor nem kell a szervezetnek a strukturálás munkáját, nagy energiaráfordítással végbevinni, magyarán nem  válik Tűz-Qi-vé az elfogyasztott víz. Milyen eredménnyel kecsegtet számunkra egy ilyen víz? Az elfogyasztott víz által gerjesztett Tűz-Qi hűtésére nem kell elhasználnunk a vészesen fogyó Eredeti-Qi  készletünket. Így egészségjavítás, és öregedés lassítás az eredmény. (Nem tudományosan!)

Harsányi László

www.girardimedicina.blogspot.hu

Tagged under