A szív hullámhosszán

A szív hullámhosszán….Veszed az adást? Az egyetemes mezőre hangolt egyéni mező a jól-levés létállapota… Mit kell tennünk? Éberen felismerni a kedélyállapotunkat és tudatosan választott módszerrel koherenciába, összhangba hozni magunkat az univerzum rezgésszintjével, a szeretet energiával.

A frekvencia-hangoló eszközök természetes módon röpítenek bennünket a választott hullámhossz rezgésterébe.

A hangfrekvenciák kommunikációs rendszerek, amelyek információ-csomagokat közvetítenek sűrített és absztrakt formában a lineáris tudaton túlra. A hangzás a forrás kimondhatatlan intelligenciáját kommunikálja a sejtszintű tudathoz, a mindenre kiterjedő élet Egyetemes Nyelve és rezgés útján tár fel kvantum adatokat a hallgató számára, amely csakis ebben a formában állnak rendelkezésre.

Ősi Solfeggio frekvenciák
A Solfeggio frekvenciák ősi 6 hangú zenei skálából erednek, amelyről később fokozatosan áttértek a 12 egyenlő temperamentumos skálára  A Solfeggio  frekvenciák az ősi Gregoriánus kántálások alap-elemei.

Ezek a rezgések hordozzák a teremtés és az átalakulás energia-mintáit, ezáltal hatni tudnak az anyagra és a tudatra.

Amikor az egyéni tudat összhangba kerül az egyetemes harmonikusokkal (harmonics), a teremtés minősége és annak isteni kifejeződése áldottság, emelkedettség élményt nyújt a személyiség tudaton túl: kedves a fülnek, és a hallgatót relaxált, élvezetes állapotba ringatja.

A Solfeggio frekvenciák tehát az univerzum harmonikus dallamára rezonálnak. Ősi idők óta ezeket a frekvenciákat alkalmazták belső egyensúly, belső gyógyulás, és az imádkozás lelkiállapotának kifejlesztésére.. Mindegyik hangzás specifikus frekvencián rezeg, és a kedélyállapotunk minőségének bizonyos átalakításáért felelős.

–  396 HZ – Megszabadulás a félelemtől

– 417 Hz – Helyzetek bontása és változások elősegítése

  • Átalakulás, csodák / DNS helyreállítás

– 639 Hz Kapcsolódás / kapcsolatok

  • 741 Hz Intuíció felébresztése
  • 852 Hz Visszatérés a spirituális rendbe

Solfeggio zenéket találsz itt:

http://kvantumlovaglas.hu/videok#–osi-solfeggio-frekvenciakrol

Eredeti forrás: http://sourcevibrations.com/download_solfeggio.html.

Biológiai testre vizsgálva a hatást, kísérleti tapasztalatok igazolják, hogy ezek az ősi frekvenciák molekuláris szintre hatolnak, ahol 70 különféle receptor található a molekolákon, melyek a vibráció és frekvencia hatására rezegni kezdenek. Rezgés közben összeérnek, csiklandozzák egymást, játszanak és egymásra halmozódnak. Ez a sejtszíntű energetikai tánc-rituálé feltárja a kromoszómákat, ezáltal a DNS-t is a frekvenciáknak. Amikor ezeket a hangokat hosszan kiénekeljük (tonoljuk), doboljuk, kántáljuk vagy hangvillázzuk ? módot adunk az energia transzformáló hatásának. (Candice Pert, PhD)

A hat eredeti Solfeggio frekvenciát pithagorasi megközelítéssel vizsgálva, látjuk, hogy az alap vagy gyökér vibrációs számok a 3,6 &9. Nicola Tesla ?t idézve: ?ha ismernénk a 3, 6 és 9 nagyszerűségét, akkor kezünkben lenne az univerzum kulcsa.?

John Keely, az elektromágneses technológiák szakértője írja:? harmadok, hatodok és kilencedek kiemelkedően erőteljes vibrációk.?

Lehetséges, hogy a Genézis-ben említett 6 napja a teremtésnek a hat alap-frekvenciát reprezentálja, melyen az univerzum nyugszik?

Egyéb frekvencia hangoló eszközök

Minden olyan eszköz, amely energia mintára programozható, azt  tárolni és átadni is tudja alkalmazható erre a célra

Ilyenek például:

Aroma-terápia
Bach virág terápia
Hang- és szín-terápia
Kristály-terápia
Aura-Soma

Állítsd össze a saját frekvencia eszköztáradat a kedvenc tapasztalásod alapján.
Lubickolj a jól-érzésben a mindennapokban! Ahol rezgünk – ott tapasztalunk!

Somi-Kovács Mária   www.kvantumlovaglas.hu

Fotó: Geralt pixabay

Tagged under