A Három Kincs?

Van egy közmondás, miszerint a halotti ruhának nincsen zsebe!

Nem vihetünk el földi életünkből semmilyen vagyont, semmilyen rangot, mégis egész földi pályánk során ezeket a csillogásokat keressük. Természetesen nem állítom azt, hogy mindezekre nincsen szükség, csak hát összecseréljük a lényeges dolgokat a vágyott dolgokkal. Ráadásul nem tudjuk, hogy miért így működünk, és miért nem a lényegeset keressük az életben.

Mert a lényeges, maga az élet teljessége, amit már nem látunk meg. Természetesen olykor rácsodálkozunk a földi létezés nyújtotta szépségekre, rácsodálkozunk a világmindenség tökéletességére, de csak keveseknek sikerül elhelyezni saját magát ebben a tökéletes rendben. Az egész ? ség pedig megköveteli, hogy teljes egységben tekintsünk rá saját létezésünkre.

         Az életünkben elkövetett leggyakoribb tévedés, hogy nem vesszük észre, hogy személyes sorsunkban, adott időben melyik életterülettel kellene fokozottan foglalkoznunk, minek van éppen prioritása. Az ember többnyire elég későn tesz fel alapkérdéseket a saját életére vonatkozóan. Ilyen alapkérdés, hogy mi végre vagyunk itt a világon? Erre persze vannak sztereotip válaszok, mint hogy boldogok legyünk, jól érezzük magunkat, ne ártsunk senkinek, hasznára legyünk a társadalomnak, stb. Kevesek értik csak meg, hogy minden ember nagyon személyre szabott életfeladattal jött le a Földre. Még kevesebben vannak, akik azzal is tisztában vannak, hogy a különböző életszakaszokban egészen különböző leckéket kell megtanulnunk.

Van olyan szakasz az életünkben, amikor jól elvagyunk az anyagiakkal, viszont a szüleinkkel való kapcsolatok jelentenek megoldandó feladatot. Máskor párkapcsolati témák a nehezítettek az életünkben, vagy éppen szakmai előmenetelünkben kapjuk a legtöbb gyűrődést. Mi emberek persze minden életterületen szeretnénk terülj ? terülj asztalkát.

Sokkal jobban tennénk ilyenkor, ha nem erőszakolnánk meg saját életünket, amikor abban a témában nem lehetünk sikeresek, akármennyire nyomjuk is. Kérdezhetnék, hogy honnan a fenéből lehet ezt a művészetet megtanulni. Tapasztalatom szerint, az asztrológia, különösen a kínai asztrológia sorselemzése, nagyon pontosan megmutatja, hogy adott életszakaszban mire van lehetőségünk. Természetesen  ez csak akkor segít, ha meg is békélünk saját sorsunk hullámzásának törvényszerűségeivel és nem vagyunk olyanok, ahogy minden asztrológus rémálmaiban is tudja, hogy két dolog érdekel minden embert ma: mikor lesz pénz, és mikor jön az ?álompasim??

         Amennyiben fel tudjuk fogni, hogy minden embernek személyes sorsa van, amit nem lehet megerőszakolni, akkor a hiábavaló erőfeszítésektől, a sok felesleges stressz-hatástól meg tudjuk magunkat kímélni. Nem pazaroljuk az energiáinkat olyan tevékenységekre, amik megbetegítenek, legyengítenek és végső soron boldogtalanná, depresszióssá tesznek bennünket.

Amikről most beszéltem, vegyük észre, hogy végső soron ezek okozzák magát az öregedést is. Mindennel foglalkozunk, csak éppen azzal nem, hogyan őrizhetnénk meg életerőnket, egészségünket, fiatalságunkat. Ideális esetben ez nem is lenne olyan lehetetlen dolog, ha ismernénk mindennek az alapját, illetve a gyökerét. Az élet megőrzésének a tudományát ezer év óta pontosan kidolgozták keleten, de nyugaton is, az alkimisták. Erre azonban jószerivel úgy tekintünk, mint idejétmúlt, avitt dolgokra, melyeket nem támaszt alá a modern tudomány. Én most kísérletet teszek arra, hogy nagyon egyszerű szavakkal bemutassam ezt a régi elképzelést. Szeretném jelezni, hogy nagyon leegyszerűsítve kezdem a témát, aztán meglátjuk, mennyire fogunk a későbbiekben elmélyültebben fogalmazni.

         A Qigong mesterek úgy gondolják, hogy minden emberi életnek három kinccsel kell foglalkozni, mert ezek alkotják életünk gyökerét. Ezen kincsek megőrzése, finomítása és gyarapítása a feltétele annak, hogy egészségünket nagyon hosszú időn keresztül megőrizzük, a legvégsőkig megőrizzük fiatalságunkat, és mindezeket abból a célból, hogy eljussunk minden emberi élet értelméhez, a megvilágosodáshoz. Hogy ez mit jelent? A közönséges embernek semmit, a szellemi úton haladónak mindent.

         A három kincset kínaiul úgy hívják, hogy: Jing;    Csi;   Shen;

Jing:

Más szóval eszencia. Az ősöktől örökölt energiacsomag. A Három Kincs közül a legrejtélyesebb, mert nagyon nehéz lenne a mai modern tudományosság eszközeit használva megtalálni, illetve fiziológiailag megfigyelni. Szent meggyőződéssel állítom, hogy ebben a kérdésben is a modern tudománynak kell még fejlődni és nem a többezer-éves kínai tapasztalatoknak kell az igazát lihegni.

A Jing-et másképpen születés előtti esszenciának is hívják. Mennyisége és minősége minden emberben más. Egy benne a közös, hogy ez egy szigorúan megszabott és egy egész életre szól. Nem mindegy tehát, hogy hogyan gazdálkodunk vele. Lehet elherdálni, de lehet nagyon jól beosztani, és megőrizni a mennyiségét és lehet magasabb-szintű célok érdekében finomítani is. Az olvasó próbálja megérteni, hogy a Jing a legfontosabb az emberben lévő dolgok között, amivel a legnagyobb gondoskodással kell bánni. A Jing-gel való törődés az egész emberi egészség és tulajdonságok ápolása között a legfontosabb feladat.

         A Jing tulajdonképpen életünk alap-üzemanyaga. Minden életfunkciónk ebből nyeri életünk során az életerőt. Úgy is mondhatom, ez a bázis üzemanyag, amiből a szervezet működtetéséhez szükséges energia származik. Az, hogy mennyi fogy ebből a tőkéből adott életszakaszban, attól függ, hogy milyen életvezetést folytatunk. Ez olyan, mint az autóvezetés. Az, hogy mennyit fogyaszt egy kocsi, az persze konstrukciós kérdés is, de nagyon jelentős mértékben a sofőr vezetési stílusán is múlik.

         Természetesen az Eredeti, vagy Születés előtti Jing mellett létezik a Születés utáni, vagy Szerzett Jing is. Ezt a fajta esszenciát, a táplálkozásból és a levegőből származtatjuk. Ez a fajta Jing, alapjaiban különbözik az eredeti Jing-től, mert míg az Eredeti Jing-ből Víz-jellegű Qi (Csi) származik, addig a Szerzett Jing-ből mindig Tűz-jellegű Qi származik. A probléma a Tűz-Qi-vel annyi, hogy hasonlóan a Nap tüzéhez, amikor napozunk, és megég a bőrünk. Ami azzal a következménnyel jár, hogy így gyorsabban öregszik a bőr. Ugyanígy károsítja a Tűz-Qi a belső szerveket, idő előtti öregedését hozza magával. Hogy ez a túlmelegedés ne tegye tönkre nagyon gyorsan a belső szerveinket, ezt ellensúlyozza a Víz-Qi jelenléte. A szükséges mennyiségű Eredeti Jingből hozzáadott Víz-Qi mintegy lehűti a Tűz-Qi-t. Gondolom érzékelhető, hogy mennyire fontos, hogy milyen az általunk elfogyasztott táplálék minősége, milyen fontos a beszívott levegő tisztasága. Minél tisztább, és minél kevesebb mennyiségű, annál kevesebb Eredeti Jing-et használunk el.

A Qi (csi) a második kincs:

A Jingről elmondottakból mintegy következik az, hogyha a Jing az üzemanyag, a Qi a belőle készülő energia. A mi nyugati gondolkodásunk teljesen eltorzítja a Qi-ről alkotott képet.

         A Qi kínai jele két szóból származik: a jel felső része azt jelenti, hogy ?semmi?. A jel alsó része azt jelenti, hogy ?Tűz?. Ez arra utal, hogy amikor a szervek a megfelelő minőségű energiához jutnak, akkor nem hevülnek túl, nem károsodnak. Folyamatosan sok Tűz-Qi energiával a szervek megbetegszenek és végső soron nagyon gyorsan öregszenek. Most tudatosítsuk még egyszer, hogy a táplálkozásból átalakított, illetve abból származó Qi, Tűz-Qi, míg az ősöktől örökölt eredeti Qi, Víz-Qi. A Víz-Qi feladata lehűteni a Tűz-Qi-t, hogy az ne károsítsa a szerveket. Ezért fontos az, hogy megfelelő minőségű levegőhöz, vízhez, illetve táplálékhoz jutva, a lehető legjobb minőségű Tűz-Qi-t állíthassuk elő, és kíméljük az ősöktől származó és folyamatosan fogyó Víz-Qi-t. Megfelelő erősségű Víz-Qi végső soron az egészség és fiatalság forrása, ezért óvni, védelmezni és erősíteni kell!

         A szervezet egy gyárhoz hasonlatos. A szerveink a gyárakban lévő megmunkáló egységek, a gépek. Egy gép akkor tud üzemszerűen működni, ha megkapja a megfelelő áramerősséget, a Qi-t. Ezért nagyon fontos az energia előállítása az üzemanyagokból, de hasonlóan fontos el is juttatni az energiát az egész gyár területén. Az áramszállító vezetékek a meridiánok, melyek behálózzák a test egészét. Minden gép másfajta energiabázist igényel, ezeket a speciális igényeket szolgálják ki a energiaközpontok, vagy csakrák. A csakrákat két fővezeték látja el energiával, a Kormányzó és a Befogadó Vezetékek. A csakrákból indulnak ki az energia meridiánok, melyekből 12 függőleges vezeték van. Három-három a két lábon, illetve három-három a két karon, illetve az ezeket a szervekkel és egymással összekötő csatornák. Létezik továbbá nyolc különleges csatorna, az energiák tárolóedényei. A szervek ezen rendszeren belül automatikusan megkapják a működésükhöz szükséges energiákat, – természetesen ideális esetben.

         Ez idáig az átlagosan érdeklődő kereső embereknek világos lehet mindez. Nem nagyon szokott továbbmenni a Qi-ről alkotott gondolatmenet, pedig itt még nem ér véget a dolog.

         A Qi tehát az energia, ami ezt az egész bonyolult organizmust működésben tartja. A kínai elképzelés szerint mindent meg kell tenni, hogy a Qi rendeltetésszerű mozgása akadály nélkül folyamatosan működjön, különben megbetegedéshez vezet. A Qi-kung gyakorlatok legfontosabb feladata ennek az akadálymentes energiaáramlásnak a fenntartó támogatása életünk során.

A Shen, (szellem)

Az élőlényekben a Shen, maga a szellem, amelyet az elme irányít.

A taoisták úgy tartják, hogy a Jing-et és a Qi-t felhasználhatjuk a Shen táplálására. Ez egyszerűen hangzik, de most csak a fontosságát szeretném ennek a mozzanatnak hangsúlyozni, mert az egész taoista és buddhista spirituális gyakorlatozásnak ez a végső célja. Tapasztalataik szerint ugyanis a Shen magától nem jön létre. Ez nem egyszerűen csak tanulási folyamat. Lehet elvégezni nagyon sok iskolát, de ez még nem ad senkinek bölcsességet, még inkább spirituális megvilágosodást sem. A Shen táplálása a Qi-kung gyakorlatozással éppen ezt célozza.

         A Shen tart minket életben, valamint ő irányítja a Qi-t is. (Természetesen ez tudatos tevékenység esetén értendő.) Erős Shen esetén Qi-nk is erős, könnyen irányítható. Amennyiben a Shen gyenge, erőtlen, akkor Qi-nk is gyenge, testünk pedig nagyon gyorsan öregszik. Ennek a fordítottja is igaz, miszerint gyenge Qi is gyenge Shen-t eredményez.

         A Shen és az agy nem választható ketté. Az elménk alakítja ki és irányítja a Shen-t. Az elme hozza létre az akaratot, amely aztán stabilan tartja a Shen-t. Persze ennek további következménye van, amikor a Shen felemelkedik és megerősödik, akkor ez az emelkedett szellem acélozza meg az akaratot. Ebből is látható, hogy a szellem anyagi alapja az agy.

         Nézzük azonban még egyszer közelebbről miről is van szó!

Életünket a mai körülmények között élve, adott az, hogy meg kell felelnünk az anyagi világ állította követelményeknek.

1.)    El kell tartanunk saját magunkat, családunkat. A legtöbb embernek ez is szinte teljesíthetetlen kihívás.

2.)    Testünket egészséges állapotban kell tudni megtartani.

  1. a) egészséges táplálkozás
  2. b) testmozgás
  3. c) érzelmi egészségünk megtartása
  4. d) szellemi kapacitásunk megőrzése
  5. e) spirituális lényünk megtartása

Mindezekhez rengeteg idő és pénz szükséges!

Emellett ki mondja meg nekünk, hogy a mi adottságainknak milyen táplálkozás felel meg optimálisan, amellyel a legjobb minőségű Tűz-Qi-hez juthatunk.

Ki mondja meg, hogy milyen testmozgás felel meg leginkább a mi alkatunknak, amellyel leginkább megőrizzük fizikai kondícióinkat?

És itt van még a másik három követelmény, amivel végképp nem tudunk mit kezdeni.

                A régi keletieknek erre volt több ezer évük, amikor is többnyire változatlan formában megőrizhették a módszert az áhított cél eléréséhez: az öregedés megállításához, az egészség megőrzéséhez, illetve kidolgozták az utat a megvilágosodáshoz is. Nálunk, a mi kultúránkban a megvilágosodáshoz többnyire csak szentek jutottak, nem reprodukálható módszer szerint, keleten ez sokkal profánabb módon elérhető majdnem mindenkinek, aki rááldozza az életét.

         Tudjuk már, hogy van három kincs, amin állandóan dolgozni kell!

Mindenkinek van Ősöktől örökölt Jing-je, ami dolgozik bennünk öntudatlanul.

Minden áldott nap képesek vagyunk a táplálkozással létrehozni születés utáni esszenciákat, amiből valamilyen hatékonysággal elő tudjuk állítani az életünk fenntartásához szükséges Qi-t.

Ez a születés utáni Qi-t, elegyíteni tudjuk születés előtti Qink-el.

Mindezt a Qi-t keringetni tudjuk energetikai rendszerünkben.

Természetesen mindezt öntudatlanul és rossz hatékonysággal. Arról pedig már szó sem esik, hogy ezt a rendszert szellemi fejlődésünk szolgálatába is állíthatjuk úgy, hogy még egészségi állapotunk is a hihetetlen kategóriába kerülhet úgy, hogy fiatalságunk is megőrizhető.

         A további írásaimból kiderül majd, hogy számunkra is van megoldás, az ősi Qigong mai adaptációjában, a Design-Medizin Qi-kung gyakorlatában.

Harsányi László

www.girardimedicina.blogspot.hu

Fotó: pixabay

Tagged under